Ranemsbrua – hvor lenge holder den?

Meninger

Overhalla Arbeiderparti vil prioritere arbeidet mot fylkeskommunen, som er vegeier,  for å bygge ny bru over Namsen. Dette har vært en viktig sak for oss i lang tid og senest i vår var fylkespolitikere på befaring og fikk erfare bruas tilstand.

I svaret som vår fylkestingsrepresentant Kjersti Jensen fikk på spørsmålet om å få brua satt opp i investeringsprogrammet til Trøndelag fylkeskommune, ble det framholdt at brua ikke er dårlig nok til å bli prioritert.

Fylkeskommunen er politisk ledet av Arbeiderpartiet i samarbeid med andre partier. Ut fra det skulle en tro at det var lett for Overhalla Arbeiderparti å få aksept for at vi må ha ny bru. Men det fungerer ikke sånn at et lokalt parti i mindretall i eget kommunestyre kan forlange det. Det er et samlet kommunestyre med ordfører i spissen som må kjempe for dette – i konkurranse med andre kommuner i fylket som også har behov for utbedringer i sin lokale infrastruktur.

Samlet politisk press fra hele Overhalla kommunestyre mot fylkeskommunen er nødvendig om vi skal nå fram og få prosjektet prioritert. Vi må dokumentere bruas tilstand enda bedre og få fram hvilke utfordringer den gir for alle som bruker den.

Trafikksikkerheten for skolebarn, turgåere, syklende og kjørende som ferdes over brua er ikke tilfredsstillende som det er i dag. Brua er et viktig samferdselselement som knytter bygda sammen. Brua har avgjørende betydning for utøvelse av stort sett all næringsvirksomhet i kommunen uavhengig av om en driver landbruk, laksefiske, transport, verksted eller butikk.

Overhalla kommune har tapt mot andre kommuners prosjekt som har blitt frontet mye tøffere inn mot fylkespolitikerne, som til slutt bestemmer hvilke veiprosjekt i fylket som skal få nok penger til at de kan realiseres.

Det er ikke Overhalla kommune som skal finansiere brua.

I neste kommunestyreperiode forventer Overhalla Arbeiderparti at et samlet kommunestyre, frontet av ordfører, arbeider mot fylkeskommunen slik at vi innen rimelig tid vil se arbeidsaktivitet som til slutt skal resultere i ny bru. Overhalla Arbeiderparti vil prioritere arbeidet med NY RANEM BRU.