For egen regning

Meninger

Under denne tittelen i dagens NA – Helgebilag 6. september (to dager før kommunevalget og fylketingsvalget)  finner vi dagens presentasjon av nyhetsredaktør Lars Mørkved.


 

Han forsøker gjennom avisens spalter og profilere sin politiske holdning og støtte til Arbeiderpartiet. De fleste seriøse aviser sentralt og lokalt har tatt inn over seg den avpolitisering avisene har vært gjennom den siste tiden. A-pressen er  unntaket. De fungerer fortsatt som lokale menighetsblad for Arbeiderpartiet. To dager før valget finner Mørkved det nødvendig å støtte et parti som gjennom seriøse media tydeligvis spås et nederlag over hele landet. De kan miste ordføreren i Nye Namsos hvor de har styrt siden siste krig.

Det er Arbeiderpartiets store fanesak ved valget, skolemat til alle elever, som  har fått den jerve journalist til å komme med sin totale støtte til partiet og spår store endringer når Ap-leder Støre om to år overtar makta i landet.

Skoledebatten har vært aktuell og tatt stor plass i media foran årets valg. Andre har hevdet at flere kvalifiserte lærere må til for å heve kvaliteten i den norske skole.  Arbeiderpartiet mener at det er skolemat som skal være det store virkemidlet for å oppnå en bedre skole.

Denne lovprisningen av Støre og hans framtidsutsikter som landets nye leder er tvilsom.

Valgresultatet 9. september vil tilkjennegi hvor stor støtte  Arbeiderpartiet og Ap-leder Støre vil få til å bli den nye landsfader.

Skolemat kan bli en del av skolehverdagen for framtiden skoleelever.  Først må en total opprustning av dagens skole gjennomføres.  Foreldrenes ansvar til å påse at barna har med seg matpakke på skolen må ikke tas fra dem. Barnefattigdom har også vært et aktuelt tema  i skoledebatten.  For å motvirke at barn faller utenfor økonomisk, må samfunnet finne måter å utjevne de sosiale skjevheter i på.  Det må settes større krav  til ytelser og rettigheter.

Til journalisten vil jeg hevde at større politisk edruelighet i lokalavisens spalter kanskje ville føre til større troverdighet.