Hjertesukk fra ordføreren i Leka kommune

HJERTESUKK: Leka-ordfører Per-Helge Johansen. 

Meninger

Mobbing i det offentlige rom er alvorlig, uansett hvem det rammer. Denne gangen har det rammet rådmannen i Leka kommune, Solveig Slyngstad. Hun har måttet tåle altfor mye, og nå må det være nok.

Til Namdalsavisa: I Vær Varsom-plakaten står følgende som konklusjon: ”Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!”.  Det er trist at det skal komme til dette, men det er på høy tid med en påminning. For nok er nok. Det er tid for innrømmelse og unnskyldning.

Det er vanskelig å se at NA har bidratt med noe annet enn ren og skjær mobbing i den siste tidens trykte saker knyttet til kommunale anliggender i Leka. Jeg vil gå så langt som å si, og det er alvorlig, at det har blitt bedrevet trakassering, personforfølgelse og uthenging. Verst rammet er rådmann Solveig Slyngstad, som nå er sykemeldt for første gang i sitt liv. Men også jeg, ordfører i Leka Kommune Per-Helge Johansen, har fått kjenne det på kroppen. Kanskje enda tristere er det at NA, ved å angripe kommuneledelsen på denne måten, også har rammet et helt samfunn. Ensidig og ukritisk til kilder og fakta har dere sådd splid og skapt utrygghet blant Leka Kommunes innbyggere.

At det skulle hjelpe å appellere til medias samvittighet er sannsynligvis optimistisk, så la meg heller sitere noen flere sentrale punkter fra Vær Varsom-plakaten. Disse bør fungere som svært klare og konkrete etiske retningslinjer:

  • 4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.
  • 4.5. Unngå forhåndsdømming
  • 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
  • Opptre hensynsfullt, vis respekt for menneskers privatliv!

Vel NA, kan dere si at dekningen deres har vært i tråd med disse retningslinjene? Bilder av et privat hjem i Oslo, som del av en føljetong som startet med offentliggjøring av et anonymt varsel, med offentliggjøring av interne rutiner og avtaler.

Vi er mange som støtter og heier på deg, Solveig Slyngstad. Vi ser den enorme jobben du gjør og har gjort. Jeg vil her benytte sjansen til å ramse opp noen av mange flotte resultater av tre år med rådmann Slyngstad:

  • Kommunens langsiktige økonomiplaner er fulgt
  • Asfaltlegging trinn 1 starter uke 39/40
  • I vår kom tre nye basestasjoner og nesten full mobildekning, som følge av godt samarbeid mellom Telenor og Leka Kommune ved ordfører og rådmann.
  • Fiber og tv, altibox ble koblet opp på Leka i 2018, og videreføres 2019. Nå står Gutvik for tur. Dette etter et langt samarbeid som startet med Vikna og Nærøy. Og vi har planen/finansiering klar for videre bygging til Haug, Solsem og hele kommunen.  Dette er unntatt offentlighet enda.
  • Ny barnehage er bygget, nå dobbelt så stor som før. Solveig var avgjørende for det gode samarbeidet med Sweco og alle involverte i byggingen, sammen med Linda Hansen.
  • Vi har lagt til rette for, og tatt imot flyktninger, og flerbruksboliger er bygget. Siste prosjekt på 6 leiligheter til 11 mill. kroner, minus tilskudd fra Innovasjon Norge på 4,5. Sluttsum ble på ca. 7 mill. kr.

Slik kunne jeg fortsatt. Det største var likevel at vi fikk bestå som egen kommune. Her har Slyngstads kompetanse, samarbeidsevner og lange erfaring fra sitt arbeid i Oslo kommune, fra EØS saker og arbeid i departementene (kommunaldep., og også familiedep.), naturligvis vært av svært stor nytte for oss. Det avgjørende ble at vi til slutt fikk med leder for øykommunene, ordfører Per Pedersen, inn som døråpner. Dette resulterte i at Hareide til slutt gav rådmann Slyngstad hånden, og sa: ”Dette skal gå bra, det.”

Jeg vet godt at det finnes dyktige journalister i NA, med integritet og bevissthet omkring sitt samfunnsansvar. Men, situasjonen kan ikke fortsette som den er nå. NA står ansvarlig for det avisen skriver. Bilder vil bli liggende tilgjengelig, artikler vil kunne leses og prege livet til de berørte i lang tid framover. Vær deres ansvar bevisst, NA! Ta til vett, gjør opp for dere og avslutt denne jakten. Dere skaper ikke vinnere på dette viset. Med et splittet samfunn står vi alle som tapere til slutt.

Så la oss nå heller utvikle Leka sammen. La oss stå opp for hverandre! Det har vi jo vist at vi kan, mange ganger før! Vi skal ikke slenge dritt og ydmyke hverandre. Vi trenger hverandre.

Her skal jeg sette strek for mine 8 år. Nå er tiden for å ønske rådmannen, og oss andre, god bedring. La oss sørge for at både Leka og Namdalen får et godt omdømme, som en region som tar hensyn til enkeltmennesket og sørger for at vi alle har det så bra som vi kan ha det. Hvis det skal være mulig, så må alle bidra. Vi må samarbeide. Og vi må gjenreise tillit.

Godt valg!