Valg for livet!

Meninger

Bompenger har fått stor plass i valgkampen fordi den berører svært mange mennesker, og deres personlige økonomi og daglige liv. Det er bra at de sakene som påvirker flest skal få  plass i demokratiske debatter. Men det finnes andre tema som angår mange, og som er viktig for folk, men som ikke blir tatt opp fordi det er vanskeligere å snakke om. Overgrep, psykiske problemer og selvmordstanker er noen av de.

På verdensdagen for selvmordsforebygging holder professor Heidi Hjelmeland foredrag i Trondheim basert på nyere forskning om selvmordsforebygging. Hun hevder blant annet:

«Selvmord er et komplekst fenomen som ikke kan forstås uavhengig av det livsløpet og den konteksten suicidaliteten utvikles og opprettholdes i. Dette finnes mange arenaer for forebygging. Selvmordsforebygging kan ikke overlates til fagfolk alene. Her kan alle bidra.»

Mange enkeltmennesker, ansatte hjelpere og frivillige organisasjoner bidrar til å senke tersklene for å snakke om tabubelagte tema. En innringer til Kirkens SOS sier: «Noen ganger trenger du bare at noen gir uttrykk for at de bryr seg om deg uten at de krever at du har så mange svar og forklaringer på hva som feiler deg. Jeg har ingen som er glad i meg, så da blir dere eneste stedet jeg opplever å bli møtt med omsorg. Hver gang tror jeg at jeg skal gi opp. Hver gang gjør dere så jeg holder ut litt til…»

Kirkens SOS mottar daglig 500 henvendelser fra folk som trenger noen å prate med. Noen av de som tar kontakt føler seg like alene og fortapte som denne innringeren, mens andre har kanskje bare behov for noen å slå av en prat med. Terskelen hos oss er lav. Uansett svarer vi årlig på i underkant av 200 000 henvendelser fra folk som føler de ikke har noen rundt seg som de kan snakke om disse tingene med.

Og mange av de som tar kontakt med oss, gjør det nettopp fordi de kan forbli anonyme. De forteller oss om kampene de må utkjempe hver dag, om unødvendig vanskelige systemer, fortvilelsen av å slite økonomisk og hvor vondt det kan oppleves å kjenne seg ensom. Skammen knyttet til å være ensom eller ha psykiske problemer, er fortsatt stor. Selv om det er mange aktører på banen i dag som kjemper for at vi skal være åpne om psykisk helse, og temaet derfor er mindre tabubelagt enn det har vært før, har vi fortsatt en lang vei å gå før psykisk helse er like lett å snakke om som bompenger og økonomi.

Det er forståelig at de som har opplevd traumatiske ting som seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, ikke vil stå fram fordi de ikke ønsker å sette fokus på seg selv. Mange bryr seg om psykisk helse og selvmordsforebygging, men vil ikke assosieres med et tabubelagt tema. Vi vil gjerne samarbeide med det nye bystyret og fylkestinget og alle gode krefter for å øke åpenheten om ensomhet og selvmordstanker som vanlige fenomener som vi alle kan bidra med å redusere.