Vi tar fastlege-grep

Aps helsepolitiske talskvinne har åpenbart sansen for regjeringens politikk. Hun lover fastlege-grep som vi allerede er i gang med.

SVARER: Bent Høie, helseminister.  Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Meninger

I uken som gikk kom evalueringsrapporten om fastlegeordningen. Den viser at altfor få leger ønsker å bli fastleger og at altfor mange fastleger vurderer å slutte. Det er alvorlig!

Fastlegenes arbeidsbyrde har økt jevnt og trutt etter Aps samhandlingsreform som innebar at pasienter skulle skrives raskere ut av sykehusene og at kommunene skulle ta en større del av ansvaret.

Aps Ingvild Kjerkhol hevder at jeg bare har bestilt nye rapporter og nye planer mens fastlegenes arbeidsbyrde har vokst seg større og større.


 

Aps helsepolitiske talskvinne lover mer penger til rekruttering av fastleger. Hun lover en mer levelig arbeidshverdag for fastlegene. Hun lover ordninger som gjør det mulig å kombinere fastlegejobb og familie.

Aps helsepolitiske talskvinne lover de samme grepene som vi allerede er i gang med.

Det stemmer at jeg bestilte evalueringen av fastlegeordningen. Men jeg har slett ikke sittet med hendene i fanget og ventet på den.

Vi har i flere år satt av penger til rekruttering av flere fastleger. Vi ønsker flere leger med kortere lister.

Men det er ikke tilstrekkelig å rekruttere flere leger for å dekke opp for den økte arbeidsbyrden. Vi må også finne ut hva som har gjort arbeidsbyrden tyngre, og hva som kan gjøre den lettere.

Evalueringen vi fikk forrige uke peker på at manglende samarbeid mellom sykehus og kommuner fører til økt press på fastlegene. Hvordan vi skal forbedre dette samarbeidet er et viktig tema i den nye sykehusplanen som vi legger fram i høst.

Vi innfører nå en egen samhandlingstakst for fastleger som gjør at lønner seg å samarbeide tettere med sykehusene om pasientene.

Så vurderer vi om vi kan forenkle eller fjerne noen av fastlegenes arbeidsoppgaver som ikke er knyttet til pasientbehandling. Her ser vi blant annet på legenes ansvar for å skrive ulike former for attester. Helsedirektoratet har nylig fått i oppdrag å se på om sykmelding kan gjøres enklere – og forsvarlig – via e-konsultasjon.

Evalueringen viser at mange unge leger vegrer seg for å bli fastleger fordi de opplever det som økonomisk usikkert i en etableringsfase med små barn og stort studielån. Dette er grunnen til at vi i flere år har gitt midler til opprettelse av såkalte ALIS-avtaler i kommuner på Vestlandet. De innebærer at kommunene kan opprette utdanningsstillinger med fastlønn for unge fastleger som ønsker økonomisk trygghet.

Vi gir nå også midler til opprettelse slike ALIS-avtaler i nordnorske kommuner. Hele ALIS-ordningen har blitt styrket med 60 millioner kroner etter årets fastlegeforhandlinger.

Evalueringen viser at pasienter med store og sammensatte behov krever mye oppfølging fra fastlegene. Det er også disse pasientene som er minst fornøyd med oppfølgingen fra legen sin. Vi etablerer derfor en ny tilskuddsordning på 50 millioner kroner til fastleger som har mange pasienter som krever mye oppfølging.

Årets oppgjør innebærer at fastlegeordningen blir styrket med 180 millioner kroner for å underbygge rekruttering, stabilisering og samhandling.

Til våren legger vi fram en handlingsplan som kommer til å inneholde flere grep som skal ruste fastlegeordningen for fremtiden.

Aps helsepolitiske talskvinne må gjerne snakke om hva det er viktig å gjøre.

Men vi har begynt å gjøre det.