Sp svikter sine velgere i Namsos

VALG-KOMMENTAR:

I OPPOSISJON: Sps ordførerkandidat Steinar Lyngstad overrasket alle da han kunngjorde at partiet foretrekker fire år i opposisjon i Namsos kommunestyre framfor vervet som varaordfører og fortsatt samarbeid med Ap og Arnhild Holstad. I midten MDGs listetopp Marion Fust Sæternes.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Det slo ned som ei lita bombe da Steinar Lyngstad – Sps ordførerkandidat i Namsos – kunngjorde at Senterpartiet takket nei til et samarbeid med Arbeiderpartiet.

Et samarbeid som ville ha gitt partiet varaordføreren og muligheten til å drive politisk arbeid i hel stilling.

Da NA samlet listetoppene i Namsos til en debatt like før midnatt valgnatta, var det ingen av de andre politikerne som kjente til hva Sps forhandlingsutvalg hadde blitt enige om noen minutter tidligere.

Partiets standpunkt ble mottatt med undring fra de andre politikerne.

Det tror vi bestemt er holdninga hos velgerne også. Kanskje er «undring» ei for mild formulering?


Steinar Lyngstad kom med den største bomba da listetoppene samlet seg valgnatta: Sp avviser samarbeid med Ap

Det var Sps Steinar Lyngstad som kom med den største bomba da listetoppene samlet seg valgnatta. Han avviser samarbeid med Ap og sier at Sp vil gå i opposisjon.

 

Distriktet mot byen

Det var neppe fire år i opposisjon de hadde forestilt seg, velgerne som stemte på Sp i distriktskretsene i den nye storkommunen.

Senterpartiet fikk hele 71,2 prosent av stemmene i Namdalseid krets, 63,2 prosent i Jøa krets, 44 prosent på Otterøya og 40,2 prosent på Sørenget.

De stemte utvilsomt ut fra et ønske om å få Steinar Lyngstad som den første ordføreren i nye Namsos. Når det ikke gikk, så ville de samme velgerne sikkert ha sett det som naturlig at Lyngstad fikk vervet som varaordfører – et verv som for første gang i Namsos kommune også er et heltidsverv, på linje med ordførervervet.


Slik stemte kretsene i Nye Namsos – stort sprik mellom grendene

71,2 prosent stemte Senterpartiet i Namdalseid.

 

Vanskelig å forstå

Det er vanskelig å forstå at Sp ikke griper denne muligheten for å utøve sin politikk. Det bør ikke være tvil om at den politiske gevinsten av et slikt verv vil være mye større enn å være i opposisjon for å drive Sp-politikk i Namsos kommunestyre.

Sett i lys av hva som skjedde i morgentimene etter kommunevalget i Namsos for fire år siden, er Sps nye standpunkt til samarbeid svært merkelig.

Slik svarer Lyngstad:


I 2015 fryktet partiet – som kom inn med to representanter i kommunestyret – fire år uten politisk innflytelse. Partiveteranen og nåværende leder i Namsos Sp, Randi Dille, tok derfor kommandoen, gjennomførte et kjapt møte sine kolleger fra Høyre og KrF – og gikk deretter til Ap og tilbød et styrings- dyktig flertall.


 

Man kan trygt si at Sp var «jordmor» for den flertallskonstellasjonen som har vært i Namsos-politikken de siste fire årene.

Det er også på sin plass å minne om hva de tre nåværende ordførerne, Steinar Lyngstad, Trygve J. Sandvik, ordfører i Fosnes og på 3. plass på Sp-lista og Arnhild Holstad sa da samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene ble signert.

– Vi skal være med på å fullføre arbeidet med nye Namsos, var den klare beskjeden fra ordførerne.

Det arbeidet er ikke avsluttet etter mandagens valg. Vi hadde trodd at arbeidet med å forene byen og dens omland fortsatt skulle være prioritert – ikke minst hos Senterpartiet.


 

«Blodrød» ledelse?

Det er grunn til å tro at konstitueringa av det nye kommunestyret vil føre til at både ordfører og varaordfører kommer fra Namsos sentrum. Kanskje attpåtil som en «blodrød» duo?

Det var nok ikke det de ville ha de 71,2 prosentene som stemte Sp i Namdalseid?

Så kan man spørre seg – er den overraskende holdninga til et styrket rødgrønt samarbeid i Namsos ledd i en bevegelse i borgerlig retning for partiet?

I NA-debatten valgnatta avviste Steinar Lyngstad ei slik vinkling. Men vi vet at det er sterke krefter i Sp, ikke minst i Trøndelag, som mener at tida er inne for å skifte side for Senterpartiet.

Svaret på det spørsmålet får vi etter hvert.


Sterkt Ap-valg for Namsos i Nye Namsos

Full jubel i Aps valgvake på Otterøya da resultatet fra Namsos ble lest opp.