Svar på NAs valgkommentar: «Sp svikter sine velgere i Namsos»

MENINGER

Steinar Lyngstad.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Jeg skal selvsagt være med å fullføre arbeidet med ny kommune. Jeg skal holde Intensjonsavtalen høyt løftet, med fokus på å etterleve alle gode lovnader for by og land. Blodrød duo fra Namsos sentrum sier NA. Ingen grunn til bekymring, for Arnhild sier jo hun skal være en god og samlende ordfører for hele kommunen og Arbeiderpartiet har i sitt program også vekt lagt at Namsos kommune skal være en god kommune for ALLE innbyggerne og at det skal satses på alle tettstedene i kommunen.

Senterpartiet mener at slik valgresultatet ble, med et AP nesten dobbelt så stort som SP, så vil senterpartiets politikk i større grad bli synlig ved å være i opposisjon og samarbeide fra sak til sak. Studerer man valgprogrammene for Ap og Sp så er det nok vesentlige forskjeller i både hva og hvor mye en lover og hvordan en prioriterer i kommende kommunestyreperiode. Sp vil på en god måte ivareta både by og distrikt og vise oss tilliten verdi til de som støttet Senterpartiet.

Det er bemerkelsesverdig og oppsiktsvekkende at Arnhild Holstad i NAs lokaler på direktesending mandag kveld sa at avgjørelsen om at vi ville være i opposisjon, var en avgjørelse påvirket av noen lengre opp i partisystemet vårt, noe også Eivind Kvam i NA mener å vite skal være sant, ut fra at de sier at Sp ser ut til å ville bevege seg i borgerlig retning, særlig i Trøndelag.


 

Det at Arnhild Holstad påstår at andre enn Namsos Sp selv, har vært med på å bestemme at vi skal være i opposisjon, er en grunnløs påstand og det er direkte respektløst å påstå dette. Det viser at Arnhild Holstad ikke har tillit til at det er Namsos Sp som har tatt denne avgjørelsen og det er total mangel på respekt for både Sps forhandlingsutvalg og de som var tilstede på valgvaken i Namsos i går.

Arnhild Holstad burde heller sagt at hun respekterer det valget SP i Namsos har tatt, i stedet for å komme med helt grunnløs påstand.

I ett hvert samarbeid handler om tillit og respekt, noe også Arnhild Holstad har tatt til orde for, men her viser hun at hun hverken har tillit til oss eller respekt for Namsos Sp sine valg.

Hennes utsagn var som å få en kniv i ryggen, og med NAs kommentar så klarte journalist Eivind Kvam å vri rundt kniven, både en og to ganger.