Takk for at du stemte  

NA mener

«Sofapartiet var den største taperen i årets valg.»

Meninger

Det viktigste og mest gledelige med kommune- og fylkestingsvalget i Namdalen i år er at engasjementet og valgoppslutninga økte. Forrige gang var det krisetall, og historisk lav oppslutning.

I kommuner som Namsos, Nærøy og Vikna var deltakelsen under 60 prosent. Bare 56 prosent av velgerne i Namsos møtte opp.

Derfor var den viktigste valgkampsaken ordfører Arnhild Holstad trakk fram det å øke engasjementet, uansett hvem du skulle stemme på. Hele troverdigheten til demokratiet sto på spill. Prosessen med å skape nye Namsos har derfor handlet om å skape engasjement i hele den nye kommunen. Når stemmene fra valgnatta var talt opp, viste det seg at valgdeltakelsen i Namsos var økt til over 62,3 prosent. Selv i Namsos bykrets var oppmøtet 62 prosent. I nåværende Namdalseid kommune møtte 64,8 prosent fram, også det en framgang fra forrige kommunevalg.

På Jøa var frammøtet 70 prosent, mens det bare var 55 prosent på Statland.

I Nærøy og Vikna var også deltakelsen bare 58 prosent forrige valg – men økt til 64 prosent i nye Nærøysund. På Leka var deltakelsen hele 82 prosent – 15 prosentpoeng fram fra forrige gang.

Konklusjonen er at sofapartiet var den største taperen i årets valg. Ingenting gleder oss mer. Lokalavisenes samfunnsoppdrag er å holde politikerne til ansvar – slik at velgerne kan ta stilling til å gi dem fornyet tillit ved valg.

I dette valget har vi forsøkt å gjøre det ved å belyse blant annet psykiske lidelser, og hva politikerne kan gjøre med oppvekstvilkår for barn og unge, for å forhindre dette. Det å få folk til å bli boende i distriktene er et annet tema vi har forsøkt å løfte fram.

I tillegg er det vår plikt å vise hvordan politikere utøver sin makt – og på vegne av offentligheten kreve innsyn i kommunale og folkevalgte organer. Dette er avgjørende for at demokratiet skal fungere. Dette er ikke noe vi har funnet på for å selge aviser – det er nedfelt i Grunnloven.

Men ingenting av dette har betydning uten at folk engasjerer seg, gjør seg opp sin egen mening – og uttrykker den gjennom stemmeseddelen.

Takk til dere alle som gjorde nettopp det.