Om valget i Nærøysund

NA lager bål på gamle glør – hvorfor?

Det siste Nærøysund og det første innvalgte kommunestyret trenger er «kommentarer» som gir næring til den gamle, og skadelige, knivingen mellom Nærøy og Vikna.

OM VALGET: Tom Lysø kommenterer NA-journalist Eivind Kvams kommentar.  Foto: Tom Lysø

Meninger

Den rollen tar journalist Eivind Kvam i torsdagens avis. Og når forutsetningene for kommentaren er ufullstendige og gale, blir resultatet også deretter: Destruktivt.
Da betimelig å spørre: Hva er motivasjonen? Hva vil egentlig NA her?


Valg-kommentar:

Viknaværingene tar alt

 

Etter tittelen «Viknaværingene tar alt» melder Kvam: «Det er Aps valg av samarbeidspartnere, og det som ble sagt da den noe merkelige flertallskonstellasjonen ble presentert tirsdag kveld, som gir grunn til noen betraktninger».
Og videre: «Hallo! Har Vikna-politikerne ingen tanker om at det nå skal skapes en ny politisk kultur som på alle måter skal favne bredere enn det som har vært tilfelle i «øyriket»?»

Valg av tittel har selvsagt gjenklang i mye gammelt grums. Adskillig verre blir det når forutsetningen for overskrifta påstås å være «Aps valg av samarbeidspartnere». Her gripes til feilaktig formidling av fakta – samtidig som kommentatoren innvilger seg å bygge en anklage mot partiene som har inngått en avtale. Motstandere av nye Nærøysund kan jo like dette – mens alle som vil bygge «vi’et» i nykommunen vil reagere negativt.
For: Det var IKKE Arbeiderpartiet som valgte bort samtaler med Sp/Høyre. Det sørget den blågrønne grupperingen for selv. Ordførerkandidat Espen Lauritzen (Sp) sa det slik til NA onsdag kveld: «Vi kom i en posisjon der vi ønsket et samarbeid med Høyre og Frp for å fram politikken vår».
Altså: Samarbeid med soleklar valgvinner Ap (38,3 prosent av stemmene) var ikke aktuelt for det nest største partiet Sp med sine 23,3 prosent. Trolig fordi partiet, både før og etter at valgresultatet var klart, hadde en ordfører i magen. Den fødselen ble innstilt, da Frp (11,5 prosent og like store som Høyre i kommunestyret) ville det annerledes.
Og når nå NA mener dette er et så vidt vesentlig spørsmål, burde redaksjonen iallfall tatt runden med vanlig journalistikk før avisa iverksatte kommentering …

Varaordførerens rolle
Eivind Kvam melder videre at varaordfører Settenøy neppe vil ha tid til å besøke diverse navngitte grender i Nærøy; deriblant kommentatorens egen Gravvik. En nokså spesiell slutning; i god tid før varaordføreren har gjennomført sin første dag i vervet. Vi kjenner til ordførere som i flere perioder har skjøttet tilsvarende dobbeltoppgave, uten at de har møtt slik kritikk. I praksis vil folk og virksomheter i Nærøysund være meget godt kjent med politiske ledere med et stort kontaktnett.
Videre trekker Kvam inn Høyre og førstekandidat Dille slik: «Med Marit Dille på laget kunne iallfall kritikken om ei politisk skjevfordeling til fordel for Vikna blitt dempet».
Hva slags analyse er det? Stilte Marit Dille til valg for Nærøy? Det virker nesten som om kommentatoren legger det til grunn. Men Dille – i likhet med de øvrige sju førstekandidatene – stilte vitterlig til valg for Nærøysund …

Lik fordeling
Kvam henter også fram begrepene «lik fordeling» og «Namsos-erklæringen» fra forhandlingsfasen mellom Nærøy og Vikna. Hvis dette var ukrenkelig prinsipp, skulle det verken vært åpning for slengere og ekstra stemme til kandidatene i Nærøysund. For valglistene var satt opp etter partienes prioritering, med jevn spredning i geografi og kommunal tilhørighet. Imidlertid ville velgerne – og da i klart størst grad hos Senterpartiet – det ikke slik. Resultatet er at sju av ni faste i kommunestyret fra Sp er fra Nærøy. Og hvor første varamann fra Vikna, Bjørn Endre Buvarp, er på 18. plass som niende varamann. Opprinnelig var han kandidat nummer seks på lista…
Dette forteller både om en mobilisering, og en kultur i Nærøy, som gjerne kunne vært kommentert. (Også ved valget i 2015 er det gode kilder på utstrakt samordnet kumulering i Nærøy; ment for å påvirke sammensetningen i kommunestyret.) I stedet bruker NA onsdag hele påfølgende side under den største tittelen de rår over: «Velgerne i Nærøysund brukte valglistene aktivt».
Nei, Eivind Kvam (som skrev også denne saken): Ikke velgerne i Nærøysund; bidraget ble overveiende lagt ned i Nærøy. Det fikk mange merke; også Merethe Lervåg (SV). Sittende varaordfører i Vikna kom ikke inn i kommunestyret. Og endelig resultat er at 23 av totalt 37 representanter etter det historiske valget har adresse gamle Nærøy. Hva er NAs kommentar til dette «geopolitiske problemet»?

Veien videre …
Som innbygger i Nærøysund er jeg oppriktig opptatt av at kommunestyret skal finne og vedta best mulig løsninger for alle. Det kan også skje – om et slikt klima tillates å utvikle seg. Etter mange år «tett på» formannskap og kommunestyre har jeg sett at de her utskjelte viknaværingene har evnet å skape en bra «politisk dugnadskultur». Og det gir kanskje også en naturlig forklaring på hvorfor velgerne herfra ikke var like fokuserte på løfte «sine» kandidater som naboene …
At NA i en kritisk fase for nye Nærøysund på uklart grunnlag bidrar til å polarisere klima og stemning blant folk er høyst betenkelig. For her framstår NA som aktør – og det vil nok mange, i så vel Nærøysund som Namdalen forøvrig, betakke seg for å oppleve.