Namsosvalget

Nye Namsos trenger både en sterk posisjon og en sterk opposisjon

I følge artikkel i NA skjønner ikke grasrota i Sp hvorfor partiet ønsker å være i opposisjon framfor posisjon. De ønsker revurdering.
Meninger

Jeg vil gi ros til Sp sin lokale ledelse for dette standpunktet. Nå vet ikke jeg om endringer kan skje, men jeg mener Nye Namsos trenger både en sterk posisjon og en sterk opposisjon. Det er i grunnen kjernen i demokratiet, at meninger brytes. Det gir det beste resultat.

Vi har de senere år, mange steder, for eksempel Trondheim, hatt en form for «paraplydemokrati». Jeg mener vi er i samme situasjon i Namsos i perioden som nå avsluttes. Vi har ingen reell opposisjon. Alle parti, minus to, har valgteknisk samarbeid om ordfører og ved budsjett. Ved de store saker får vi bare ett forslag, alt virker «banka». Selv om en har samme mål, kan virkemidlene være forskjellig. Det vil da være riktig at velgerne får «servert» ulike løsninger, som på sin side sier noe om hva de ulike parti står for.

Makta er mer fordelt, og selvsagt vil en fra opposisjon kunne vinne fram. En setter ikke seg selv på sidelinja. Opposisjon har også en viktig kontrollfunksjon.

Nye Namsos vil helt sikkert bli en suksess, jeg mener grunntanken i det lokale demokrati er tjent med både en sterk opposisjon og en sterk posisjon. Nye Namsos fortjener det.