Uttalelse fra Nærøysund SV:

Vi skylder våre velgere en ærlig og redelig begrunnelse på hvorfor vi velger å snu i denne saken.

Meninger

Nærøysund SV vedtok under medlemsmøte i går å bryte samarbeidsavtalen med AP, FrP og KrF. Vi skylder våre velgere en ærlig og redelig begrunnelse på hvorfor vi velger å snu i denne saken.

Nærøysund SV satte ned et forhandlingsutvalg på fire personer. To fra Nærøy og to fra Vikna. Merethe Lervåg, vår ordførerkandidat, var forhandlingsleder og fikk fullmakt til å foreta sonderinger med AP, men det ble aldri gitt noen fullmakt til å skrive under på noen samarbeidsavtale. Resten av forhandlingsutvalget ble aldri påkoblet med unntak av Kjartan Tørum som deltok da avtalen ble underskrevet.

Etter tilbakemeldinger fra våre medlemmer ble det kalt inn til ekstraordinært medlemsmøte hvor prosessen ble gjennomgått, blant annet med innspill fra ordfører Amund Hellesø. Flertallet opplevde forhandlingsprosessen som ugrei, og avtalen sådan ugyldig, men våre medlemmer fikk anledning til å votere over samarbeid eller bryte. Med klart flertall gikk vi for det siste.

Vi kan ikke gi tilslutning til at FrP får varaordføreren og gir partiet så stor politisk makt. Det bryter med SVs ideologi og vedtatte politikk og blir et «svik» mot våre velgere. Vi kan ikke samarbeide med et parti som bidrar til økt polarisering i samfunnet og prioriterer kutt i velferden foran miljø og gode fellesskapsløsninger. For oss er det viktig å bevare vår integritet, selv om vi nå takker nei til viktige posisjoner.

Kommunestyret er et politisk verksted og Nærøysund SV kan samarbeide med alle partier, også FrP, for å få gjennomslag for vår politikk. I den kommende perioden skal vi jobbe for å skape en mer rettferdig og bærekraftig kommune, og holder våre lovnader ved å støtte Amund Hellesø som ordfører.

Vi har hatt full tillit til vår ordførerkandidat Merethe Lervåg som har gjort en formidabel jobb under valgkampen og takker Merethe for innsatsen.