Jobben begynner i dag

MeningerGratulerer til alle valgte politikkere, dere skal være garantisten for lokaldemokrati skal fungere. Det er valgt inn mye sunt vett, skjønn og vurderingsevne i kommunestyresalen og på fylkestinget, det er viktig at skuta ikke blir kjørt for halv maskin fra første dag. Det betyr å ha fornuftige og gode løsninger, og avstå fra løsninger som er styrt av populisme. Dersom dere skal oppnå målsettingene dere har lovet velgerne, må dere utnytte alle kommunens ressurser på en effektiv og god måte. For alt starter lokalt. Alle verdier skapes lokalt. I en stor eller liten kommune. Være en JA-kommune for jordbruk, skogbruk, fiske, industri, kraft – og vannforsyning, bygge – og anleggsvirksomhet. Alle disse bedriftene har en ting til felles, de holder til i kommunen og gir penger inn i kommunekassen.

Når ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Kommuner må bruke mere tid på å inkludere flere i arbeidslivet. Vi må klare å gjøre mer, med mindre. Arbeidsplasser er en viktig forutsetning for bosetting i kommunen din. Næringspolitikken er derfor en bærebjelke i distriktspolitikken. Eiere og bedrifter bør ha minst mulig særnorske byrder når de skal konkurrere med utenlandskeide bedrifter.

Husk også at dere har lovet: En førsteklasses skole, vekst og velstand for familier, skikkelige veier og et godt veinett, en god helseomsorg og en anstendig eldreomsorg.

Lykke til.