Vi har aldri hatt noe ønske om å «lage bål på gamle glør»

BRUBYGGER: Amund Hellesø, påtroppende ordfører i Nærøysund, får bruk for sine gode samarbeidsevner når «vi»-følelsen skal utvikles i den nye storkommunen.  Foto: Lena Erikke Hatland

NA-JOURNALIST: Eivind Kvam. 

Meninger

Min kommentar etter valget i Nærøysund har som forventet skapt reaksjoner.

Det er forståelig – og akseptabelt. Meningsutveksling og debatt er nødvendig for å komme videre, for å finne gode løsninger – uansett hvilket tema som diskuteres.

Det som er prinsipielt vanskelig å forstå er at skytset rettes mot NA fordi vi tar opp et tema som etter noens mening vil skape splid og motsetninger – og som holder liv i gamle konflikter.

Ubehagelige og vanskelige spørsmål må med andre ord ikke tas fram og belyses.


Om valget i Nærøysund

NA lager bål på gamle glør – hvorfor?

Det siste Nærøysund og det første innvalgte kommunestyret trenger er «kommentarer» som gir næring til den gamle, og skadelige, knivingen mellom Nærøy og Vikna.


God samarbeidskultur

NA har ved flere anledninger understreket viktigheten av at både politikere og ansatte i Nærøysund må utvikle en god samarbeidskultur.

Vi har aldri hatt noe ønske om å «lage bål på gamle glør». Tvert imot – NA har et grunnleggende ønske om at alle samfunnsaktørene i Nærøysund skal lykkes i arbeidet med å utvikle den nye kommunen – uansett geografisk tilhørighet.

Men når vi vurderer den aktuelle politiske situasjonen som problematisk, så er det vår plikt å bringe temaet fram i lyset.

At det kunne oppstå en vanskelig situasjon med hensyn til geografisk fordeling, var åpenbart allerede da partiene hadde gjennomført sin nominasjon.


Valg-kommentar:

Viknaværingene tar alt


Viknaværinger på topp

Med unntak av Høyre var det viknaværinger på topp på alle de andre valglistene. Det var allerede da klart at det kom til å gå mot en viknadominans når de mest framtredende vervene skulle fordeles.

Det var åpenbart velgerne i Nærøy oppmerksomme på. Mange av dem brukte sin demokratiske rett til enten å gi personstemmer eller slengere til kandidater de ønsket inn i det nye kommunestyret. Vurdert ut fra personstemmer og slengere så ser man at kandidater fra Nærøy har fått god uttelling.

Det førte til at 23 av de nye kommunestyrerepresentantene kommer fra Nærøy, mens 14 er bosatt på Vikna. Studeres resultatene fra valget mer inngående så ser man at det i Sps gruppe er sju fra Nærøy og to fra Vikna, mens det i Høyres gruppe er fire fra Nærøy og en fra Vikna.

Med andre ord – de to største partiene som ikke er med i flertallskonstellasjonen, har en stor overvekt av representanter fra Nærøy.


Fullstendig splittelse i SV-leiren

Flere har meldt seg ut av SV etter at partiet trakk seg fra samarbeidsavtalen – deriblant Merethe Lervåg

– Jeg setter spørsmålstegn ved hvordan et vedtak som dette kan fattes etter vi fikk mandat for å gjøre det beste for partiet, sier Kjartan Tørum (SV), som står hundre prosent bak avtalen han skrev under med Ap, Frp og KrF.


Flertallet bestemmer

Mange som har ment noe om kommentaren «Viknaværingene tar alt», har gjort et poeng av den store overvekta av nærøyværinger i kommunestyret – og at Vikna dermed ikke «tar alt»».

Alle vet at det er flertallet som bestemmer og når man ikke er en del av dette flertallet, så kan man som ei mindretallsgruppe i beste fall arbeide for gode løsninger fra sak til sak.

Det som har skjedd i Nærøysund SV etter valget, og sammensetninga av Sps kommunestyregruppe, er dessverre et tegn på at det er et stykke veg å gå for å bygge ei «ny» bru over Nærøysundet – ei bru basert på tillit og tanken om «å unne naboen suksess» og «å spille hverandre gode».

Hellesøs samarbeidsevner

Av politikerne i Namdalen er det nettopp den påtroppende ordføreren Amund Hellesø som målbærer disse postulatene best.

Som leder av Namdal regionråd har han vært opptatt av å bygge bruer og av å utvikle en god samarbeidstone og gode relasjoner – uavhengig av geografi og partitilhørighet.

Han har skapt ei namdalsk enighet som blir lagt merke til både hos fylkespolitikere i Trondheim og på Stortinget og i regjeringskontorene i Oslo.

Nå må han også bruke de samme egenskapene på heimebane.