Senterpartiet har nok snublet litt

Sp-veteran: Agnar Moe fra Namdalseid. 

Meninger

Det startet under valgmøtet på Namdalseid 10 dager før kommunevalget. Arnhild Holstad tilbød Lyngstad og SP samarbeid etter valget. Svaret fra Lyngstad var uklart. Det kunne oppfattes som om han ville avvente valget og først se om det kunne finnes en eller annen konstellasjon som ville gi SP ordførervervet.

Umiddelbart skjønte AP at hvis den høyt avholdte ordføreren i Namsos skulle sikres gjenvalg, så måtte befolkningen i Namsos valgkrets våkne og stemme AP på valgdagen. Folket våknet, stemte AP og kom i lykkerus. SP trusselen var avverget. Lignende prosesser kan ventes også ved senere kommunevalg.

AP opprettholdt tilbudet til SP om samarbeid og tilbød Lyngstad hel stilling som varaordfører. Det er en stilling som gir fullt innsyn i det som rører seg i lokalpolitikken. Som gir anledning til å komme med innspill når saker er under forberedelse administrativt og i grupper og utvalg. En stilling som ville gitt Lyngstad mulighet til å holde kontakten med distriktene og muligheten til å markedsføre sine egne og partiets løsninger på utfordringer.

Umiddelbart, og åpenbart uten særlig kontakt med velgerne, avviser SP tilbudet fra AP med bl.a. den begrunnelsen at AP gruppen er blitt så stor at Sp vil bli overkjørt i samarbeidskonstellasjoner.

Jeg lurer  på hvordan de samme personene kan forestille seg at SP i mindretall i kommunestyret vil unngå å bli overkjørt. Den «redningsvesten» er enda ikke oppfunnet som hindrer at flertallet overkjører  mindretall  i kommunestyret når det passer slik i det partipolitiske spillet. Og etter det som nå har skjedd, er jeg redd for at det vil passe ganske ofte.

Både i Fosnes og i Namdalseid har SP vært det dominerende partiet. Partiet har definert  målene for politikken og styrt prosessene ut fra egne strategier. Den tiden er nok uansett forbi i nye Namsos. Men som erfarne politikere med et godt omdømme blant sine velgere, ville nok mange SP politikere bli lyttet til i planleggingsmøter og gruppemøter. Jeg frykter for at det blir litt stusselig for drevne SP politikere å oppleve at de gang på gang har liten eller ingen innflytelse på vedtakene som fattes i formannskapet og kommunestyret i nye Namsos.

Jeg har forstått at SP ledelsen ser på mulighetene til å markedsføre partiet bedre ved å stå alene. Helt sikkert vil det fra SP hold komme mange gode innlegg i kommunestyret. Men en skal nok lete med lys og lykte i Namdalsavisa dagen etter for å finne igjen innleggene fra opposisjonen.  Forøvrig forekommer det sjelden at innlegg i kommunestyret påvirker innstillingene til vedtak fra rådmann og formannskap. «Toget er gått « når sakene  kommer så langt, og debattene i kommunestyret blir gjerne et spill for galleriet. Ingen vet dette bedre enn nettopp SP lederne. Derfor er det så merkelig at SP velger bort mulighetene til å påvirke tidlig i prosessene.

Så noen ord om det dagsaktuelle forholdet mellom folket og de folkevalgte. Ordfører Lyngstad har i alle år stått nær folket i Namdalseid  og stilt opp i ulike forsamlinger og ulike sammenhenger. Han har delt med oss aktuelt og tanker og planer for framtida, og folket har i møtene med Lyngstad sendt signaler tilbake til kommuneledelsen. Som varaordfører i nye Namsos ville han hatt tilnærmet samme rollen i gamle Namdalseid i den viktige 4-årsperioden vi går inn i. Her tror jeg hovedbegrunnelsen er å finne til at jeg har engasjert meg i denne debatten.

Selvsagt vil Lyngstad være like velkommen i alle møter med innbyggerne i Namdalseid i årene framover. Men jeg er redd vi vil komme til å savne at han ikke lenger er den direkte kontakten inn til selve kjernen i lokaldemokratiet.

Jeg ser heldig vis mange navn på dyktige og engasjerte politikere med adresser i Namdalseid,  Statland og Fosnes, som vil stå nær ledelsen av nye Namsos. Vi får håpe disse legger seg til vaner og rutiner som sikrer at det opprettholdes god kontakt mellom folket og folkevalgte med avgjørende innflytelse på utviklingen i hele kommunen.

Jeg vil for min del avslutte denne debatten med å peke på, at selv om jeg mener at SP har snublet i møtet med nye Namsos, ser jeg ingen kriser. Med Arnhild Holstad ved roret vil sikkert nye Namsos bli styrt trygt og greit inn i framtiden. At hun trekker med seg småpartiene og ønsker mangfold i den politiske debatten, det lover godt.

SP vil sikkert bruke tiden godt de neste fire årene «til å finne seg sjæl».