Forventer kommunen at alle arbeidstakere med barn fra 1-5 år skal ha ferie hele julen?

Foreldre blir ikke hørt

Innspill
Meninger

I forbindelse med kommunesammenslåing fra nyttår utarbeides det nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Nye Namsos. Som forelder til barnehagebarn ble vi informert om dette under et foreldremøte denne høsten.

Det ble også bedt om skriftlig tilbakemelding fra hver barnehage innen 30. september slik at vi som foreldre skulle få mulighet til å bli hørt. Det som uroer her er at det som er sendt ut er «Vedtekter for kommunale barnehager Namsos, gjeldende fra og med 01.01.2020». Det er ikke forslag til vedtekter. Det er vedtekter. Og det kan virke som vi som foreldre ikke har en reell mulighet til å bli hørt

Du som barnehageforelder tenker kanskje at disse vedtektene kun er en videreføring av de vedtektene som allerede gjelder for de kommunale barnehagene i Namsos og at dette ikke vil medføre særlig endring. Men har du barn i barnehagen og ikke lest de nye vedtektene? Da bør du kanskje gjøre det.

Senest i fjor var det oppe til såkalt drøfting om barnehagene skulle holde stengt julaften og onsdag før skjærtorsdag. Dager hvor barnehagene tidligere var åpen halve eller hele dagen. Mange var uenige i dette, da dette regnes som ordinære arbeidsdager og det er naturlig å anta at de som er i ordinær jobb også må jobbe disse dagene. I henhold til arbeidsmiljøloven har man ikke som arbeidstaker rett på fri disse dagene og mange har dermed behov for barnepass. Til tross for dette ble det bestemt å holde barnehagen stengt disse dagene. I tillegg ble det vedtatt at de kommunale barnehagene skal holde stengt i uke 29 og 30 i sommerferien.

Nå, høsten 2019, med virkning fra 1. januar 2020, skal det bestemmes ikke bare at stengt de nevnte dagene skal videreføres, men også at barnehagen nå skal være stengt hele romjulen og nyttårsaften! Altså, Tro det eller ei, det finnes folk som både vil og som MÅ jobbe i julen og som ikke selv fritt kan velge når de skal ta ferie. Spørsmålet om hvordan kommunen tilrettelegger for sine egne ansatte med barnehagebarn blir betimelig.

Ikke nok med det. I punkt 5 i vedtektene kommer det frem at barnehageåret nå skal endres og vil nå starte 1. august, med siste dag 31. juli året etter. Når de i tillegg da har stengte barnehager i ukene 29 og 30, betyr dette i praksis at de som har barn som starter på skolen dette året tvinges til å være hjemme fra og med uke 29 og fram til skolestart i uke 33.

Det snakkes mye om utenforskap og at mange barn i Norge lever i fattigdom. Stakkar hun eller han som har ett eller flere barn i barnehagen, som ikke har et sosialt nettverk av venner og familie som kan ta vare på barna mens hun er på jobb, og som ikke kan ta på seg ekstra vakter på jobb for å få endene til å møtes.

Er det ikke nettopp kommunen som skal bidra til å forebygge slik utenforskap?

Det kan være enkelt å bare sette seg nedpå å bare ta det som kommer. Men hvor vil det til slutt ende? De kommunale tjenestene som har oppgaven med å passe våre barn mens vi er på jobb har et tilbud som ikke er forenelig med å være i arbeid. Er det ikke på tide at vi som foreldre nå sier ifra?