En førstegangsvelgers betraktninger og oppfordringer til de folkevalgte i Nye Namsos

Ung MOT-leder og «jøbyddj»: Mone Skjærvik Høkholm.  Foto: Bjørn Tore ness

Meninger

Årets valg er nå overstått, og jeg er fornøyd med resultatet i egen kommune. Jeg hadde forhåndsstemt, og var veldig spent på resultatene. Første valg i «Nye Namsos», og for meg var det første valg noensinne.

Når man som førstegangsvelger skal bestemme seg for hva en skal stemme, er det mye som går igjennom hodet på en. Jeg har inntrykk av at det ofte blir brukt vanskelige ord og at politikerne ofte pynter litt på formuleringene sine. Likevel satte jeg meg ned for å lese valgprogrammene til partilistene, og etter å ha lest valgprogrammene var jeg ikke lenger i tvil på hva jeg skulle velge.

Valget falt på Senterpartiet. Hovedsakelig på grunn av tre setninger: «Senterpartiet vil skape inkluderende læringsmiljøer, uten mobbing, bl. a gjennom medlemskap i MOT.», «Senterpartiet vil legge til rette for næringsareal og næringsetableringer i alle deler av kommunen, på land og i sjø.» og «Senterpartiet vil ha livskraftige lokalsamfunn og bevare stoltheten i nærmiljøet»

At «Nye Namsos» skal ha medlemskap i organisasjonen MOT er noe som engasjerer meg og flere ungdommer.  MOT er en organisasjon som jobber for å skape varme og trygge samfunn ved å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. I Fosnes kommune har vi gode erfaringer med MOT -medlemskap. I vår sendte jeg en mail til politikere og ledere i nykommunen for å fortelle hvorfor jeg mener Namsos nå bør bli en MOT-kommune. Senterpartiet er det eneste partiet som har dette konkret med i sitt valgprogram, og vant derfor min stemme. Jeg vil takke dere for at dere lytter til ungdommen og håper deres representanter jobber iherdig for et MOT-medlemskap og for ungdommen!

Det er utrolig viktig å tilrettelegge for næring i alle delene av kommunen. Næring betyr arbeidsplasser. Og er det noe vi trenger i utkantene, for eksempel på Jøa, så er det arbeidsplasser. For at folk skal ønske å bo i utkantene, må vi ha noe å livnære oss på. I Fosnes kommune har kommunestyret de siste årene takket nei til en del forespørsler om næring til sjøs, altså takket nei til næring og arbeidsplasser. Disse avgjørelsene syns jeg er korttenkte, og jeg vil oppfordre politikerne i den nye kommunen til å se mulighetene i havbruksnæringene.

Livskraftige lokalsamfunn er viktige å opprettholde. Uansett bygd eller by er det viktig at det er forutsetninger for trivsel og velferd. Uansett om man sitter på sjukeheimen på Jøa, er bonde fra Namdalseid, jobber i butikk i Namsos, går på ungdomsskolen på Bangsund eller i barnehagen på Otterøya er det viktig at vi trives og kan være stolt av stedet vi bor på. Det er viktig at vi kan bo og trives i våre nærmiljø i den nye kommunen.

Jeg vil avslutte med å oppfordre alle politikere i nykommunen til å lytte til ungdommen og vise ungdommen at det nytter å engasjere seg. Lykke til!