Er det så galt å gi pårørende valgfrihet, Kjerkol?

Meninger

Vi som samfunn må støtte pårørende. Derfor er jeg helt uenig med Arbeiderpartiet som mener at pårørende må beskyttes mot valgfrihet. Jeg mener pårørende bør få velge selv og er en ressurs for samfunnet.

Vi trenger mer valgfrihet og løfte frem den viktige rollen pårørende har. Fremtidens omsorgsbehov krever at vi må tenke nytt om hvordan vi kan sikre eldre en god og verdig alderdom. Derfor er kontantstøtte for eldre viktig.Store omsorgsbehov

Samfunnet står overfor et stort omsorgsbehov de neste tiårene, med demografiske endringer, større krav til tjenestetilbudet og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Vi trenger å åpne for mer valgfrihet for pårørende til å kunne velge mer tid sammen med sine foreldre eller besteforeldre.

På samme måte som vi i dag har en kontantstøtte for å gi familier med små barn valgfrihet, mener jeg det kan være behov for en kontantstøtte for de pårørende som vil påta seg omsorgsoppgaver for sine pleietrengende eldre. Derfor har jeg foreslått en utredning av en kontantstøtte for eldre.

Arbeidslinje – ikke omsorg

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol kritiserer forslaget i ett innlegg i Namdalsavisa 23. september. Der hun påstår at forslaget vil bidra til å legge større byrde på de pårørende og at forslaget står i veien for Arbeiderpartiets ambisjoner for velferdsstaten, arbeidslinja og likestilling. Arbeiderpartiet setter dermed arbeidslinja – foran valgfrihet og god omsorg.

Jeg er uenig med Kjerkol fordi jeg ikke frykter for å gi familiene valgfrihet. Jeg mener at det er en god løsning å gi valgfrihet og fleksibilitet som ligger i en kontantstøtte-ordning. Jeg frykter hverken for velferdsstaten eller arbeidslinja. Vi skal alle jobbe mange årtier, om noen pårørende velger å jobbe redusert eller tar seg noen måneder fri fra jobb for å påta seg noen omsorgsoppgaver ovenfor sine foreldre, burde vi som samfunn applaudere innsatsen.

Ja til flere varme hender

Arbeiderpartiet mener at å yte omsorg og pleie eldre det er kun en oppgave for felleskapet, les kommunen. For Arbeiderpartiet er det kun de som jobber i kommunen som kan stå for de varme hendene. Jeg vil ha flere varme hender, ikke bare kommunale hender.

KrF mener at vi må tenke nytt om hvordan vi skal sikre god omsorg for våre eldre og pleietrengende – samtidig som vi kan gi rom til å gi valgfrihet til den enkelte familie. Samtidig som vi skal sikre et godt tilbud i offentlig regi.