Gratulerer med valget

Meninger

Fosnes, Namdalseid og Namsos er fra 1. januar en felles kommune. Det følger med at det skal være et felles kommunestyre for Nye Namsos kommune. I så henseende er det på sin plass å takke alle de som sto på listene. Utrolig mange stilte seg til disposisjon for oss andre. Det er i seg selv et demokratisk kvalitetstegn at mange stiller sin kapasitet til disposisjon for fellesskapet.

Jeg vil gratulere de som ble valgt. Dere ble valgt fordi vi har tillit til at dere kan representere oss. Det er i seg selv en ære. Dere er de beste til å velge for oss. Dere ble valgt fordi vi har tillit til at dere kan realisere våre ønsker om framtiden i Namsos kommune. En framtid som bygges gjennom satsing på et livskraftig, trygt og godt oppvekstmiljø, som studenter ønsker å flytte tilbake til. Vi har gitt dere tillit til å jobbe for å sikre og forsterke både sykehus og muligheter for høyskoleutdanning i byen vår. Vi har tillit til at dere skaper gode vilkår for privat og offentlig næringsliv, som gir arbeidslyst og arbeidsplasser.

Dere er valgt fordi vi mener dere har de kvaliteter en politiker bør ha: lidenskap, ansvarsfølelse og evnen til å skille det som er viktig og mindre viktig.

Det er ikke enkle oppgaver vi legger i hendene på dere. Kompleksiteten kan virke uoverkommelig. Men dere er de beste til å finne veien framover. Gjennom innsikt, kunnskap, ærlighet, redelighet og innsats er dere våre kapteiner på skuta. Namsos skal vokse og utvikles, og da er vi heldige som har dyktige politikkere.

Takk for at dere stiller dere til vår disposisjon.