«Dessverre er vi blitt vant til slike forslag som nok en gang skaper uro»

Meninger

Tilfeldighetene vil ha det til at regjeringa tirsdag får to ulike forslag på bordet som begge vil kunne få svært dramatiske konsekvenser for Namdalen om de skulle bli gjennomført.

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter i Norge, blant dem Namdal tingrett, mens et regjeringsnedsatt utvalg foreslår å fjerne store skatteinntekter fra kraftkommunene. Det vil i så fall ramme spesielt Røyrvik og Namsskogan hardt.


Dramatisk forslag rammer kraftkommunene: – I praksis er det en lokal nedleggelse av Distrikts-Norge

– Dette er meget dramatisk, jeg vil si katastrofalt. I verste fall er det kroken på døra for Røyrvik som egen kommune.

 

Ingen av forslagene er i seg selv overraskende, selv om de nok går enda lenger enn mange hadde fryktet. Dessverre er vi blitt vant til slike forslag som nok en gang skaper uro og usikkerhet for framtida for Distrikts-Norge. Mange lokalpolitikere og ordførere er også mektig lei av å måtte drive med en evig kamp og mobilisering mot stadig nye forslag om sentralisering av makt og penger, i stedet for å kunne konsentrere seg om å bygge opp livskraftige lokalsamfunn. Noe av dette kom også til uttrykk i opprørsstemninga i lokalvalget.


Namdal tingrett kan bli nedlagt

Namdal tingrett er truet av nedleggelse etter at Domstolkommisjonen kommer med nye forslag til omorganisering.

 

Stortingsrepresentant Agdestein om nedleggelsesforslaget:

– Sterkt uenig med kommisjonen

Elin Agdestein (H) tror Namdal tingrett vil bestå. – Kommisjonen har hatt nærsyntbrillene på – og viser mangel på forståelse for betydninga av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse, sier hun.


Forslaget om å legge ned tingretten føyer seg inn i rekka av forslag som argumenterer for at fagmiljøer ikke er mulig å opprettholde på små steder. Men nettopp mulighetene digitalisering gir, og presset på bomiljøet i byene, gjør at akkurat denne utviklinga burde være den enkleste å bekjempe. Det handler om politisk vilje.

Forslaget om å fjerne skatteinntektene fra kraftkommunene er langt mer alvorlig, fordi det handler om et prinsipp om hvordan naturressursene skal fordeles, og hvor verdiskapinga faktisk skjer. Det er fortsatt noen som later til å tro at det foregår i Oslo, til tross for at det er naturgitte ressurser som fisk, olje og vannkraft som har lagt grunnlaget for velferden i Norge.

Hvis noen lurer på hvordan et slikt forslag om fordeling av inntektene fra kraftkommunene vil slå ut, er det bare å se til våre naboer på den andre siden av svenskegrensa. Der er store deler av landsbygda fraflyttet, som følge av at kraftinntektene går rett til Stockholm.

Distrikts-Norge går så det suser, for å bruke regjeringas egne ord. Da burde det være unødvendig å måtte gå til kamp gang på gang for å vise at det faktisk bor folk med både kompetanse, skaperkraft og pågangsmot også i Utkant-Norge.