Hvordan har vindkraftutbyggerne klart det? Det må ligge mye grums i det grønne skiftet

tegning: knut høihjelle 

Meninger

Sørmarkfjellet raseres der det har stått uberørt til alle tider. Det har blitt et industriområde. Det mektige fjellet ofres for det grønne skiftet.

– Det skjærer i mitt hjertet, sier Knut Høihjelle. NAs tegner og faste naturskribent.

Han står ved den første sprengte skjæringa i bunnen av fjellet og skuer opp mot toppen. Den brede vegen slynger seg oppover fjellsida.

Om litt kommer de. Symbolene over en feilslått klimapolitikk. 31 vindturbiner. Tyske Stadtwerke München og Trønderenergi skal reise Sørmarkfjellet Vindpark som årlig skal produsere rundt 440 GWh. Det er nok energi til å forsyne 29.300 husholdninger med strøm i året. Ren energi. Basert på grove ødeleggelser i naturen.


Miljøvernforbundet anmelder fire firma

NTE Energi AS, Tore Løkke AS, Veidekke ASA og Trønderenergi AS er alle anmeldt for at deres ansatte skal ha utgitt seg for å ha politimyndighet.

Tagget ned maskiner og sprayet på vinduer for å hindre anleggsarbeid

I løpet av natt til torsdag har en eller flere personer brukt spraymaling for å hindre at anleggsmaskinene på Sørmarkfjellet kunne brukes.


De har tre vindmølleprosjekt til i Trøndelag og investerer flere milliarder kroner. Sponset av staten. De bryter ned det Norge er mest kjent for i tillegg til a-ha og Edvard Munch. Uberørt natur.

Kraftbaronene sikler nok etter mer. Blant annet sitter NTE på en konsesjon for utbygging av Ytre Namdal vindmøllepark del 2. Den kan være verdt mye for NTE om de selger den, men det er noen skjær i sjøen.

Høringsfristen til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land gikk ut mandag. NVE mente i sitt forslag at Namdalen er egnet til å bli pepret med vindmøller.


– Skadeverk ødelegger troverdigheten til oss som aksjonerer i lovlige former

«Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen» mener skadeverk og tagging kan skade kampen mot vindkraftutbygginger på land.

Nå skal det sprenges i to år på Sørmarkfjellet

Byggeleder Bjørn Vatnan forteller at de ulovlige aksjonene på Sørmarkfjellet har bydd på utfordringer, men at de nå prøver å hente inn det tapte.


Departementet har fått inn over tusen svar, og det blåser en sterk vind over hele landet. Mot vindmølleutbygging.

Takk og pris for at politikerne i Trøndelag – både lokalt og på fylkesplan – har sagt nei til mer av denne sorten utbygging.

Det lover godt, men man kan ikke føle seg for sikker. Kampen er ikke vunnet. For noen er på banen, og de vet å klaske til.

Kommunene over hele landet står i kø for å nekte vindkraftutbygging. Den retten bør de fratas, mener høyremannen Bård Standal og SV-eren Thor E. Braadland.


Hubro påvist på Sørmarkfjellet

Vil ikke stanse arbeidet

Forskere ved Nord universitet har påvist at det er hubro i området hvor det er planlagt vindmøllepark på Sørmarkfjellet. NVE vil likevel ikke pålegge anleggsstans – ennå.

Har startet kronerulling for å betale vindkraftbøter

Ole Martin Dahle var den første som fikk bot for overtredelse av sperrebånd. Nå er det startet en kronerulling for å betale bøtene.

Aksjonister slo opp teltleir i anleggsområdet – politiet bistår Trønderenergi

Vindmølleaksjonistene på Sørmarkfjellet har slått opp teltleir og hindrer anleggsarbeiderne. Politiet rykket ut tirsdag formiddag.


Disse representantene for demokratiets lyse sider fikk nasjonal oppmerksomhet. Ingen av riksmediene møtte opp da vindkraftmotstandere fra hele landet møtte utenfor Stortinget før valget. Det var ikke interessant nok.

Men, en kan ikke gi opp. Det har ikke aksjonistene på Frøya og i Sørmarkfjellet gjort. De har skapt rabalder. Blitt beskyldt for grov munnbruk, for bruk av trusler, en gjeng som løper i flokk med «føleri-glorien» lysnede over hodet.

Mens folk i distriktene bare sporadisk kan regne med hjelp fra politiet, er det andre som kan klaske fire millioner i bordet og kjøpe seg hjelp fra politiet. Det ble gjort på da vindturbindeler ble fraktet inn til utbyggingsområder på Storheia på Fosen, og på Hitra. Det var leverandøren Vestas og utbygger Statkraft som betalte for at politiet skulle bistå med trafikkstøtte.

Politimesteren innrømte i ettertid at det var noe uheldig fra deres side å la seg kjøpe på denne måten., men han bedyret at ingen av de midlertidige stillingene som ble opprettet ble brukt til å stagge demonstrantene på Frøya.

Torbjørn Lindseth – den fremste talsmannen for å bevare Sørmarkfjellet fortjener en pris. En pris for at den lille mannen kan snakke makta til fornuft. Det kan skje.


Vil motbevise at de bæsjet på anleggsmaskiner – krever DNA-test

Vindmølleaksjonistene i Flatanger krever å bli DNA-testet for å få avkreftet at de smurte avføring på anleggsmaskiner i Hestdalen.

Politiet har henlagt «shit-saken» i Flatanger

Politiet har fått svarene på DNA-prøvene fra tilgrisinga av to anleggsmaskiner ved Sørmarkfjellet vindpark. Saken er nå henlagt.


Selv om Sørmarkfjellet virker å være tapt, må Innvordfjellet spares for etterslekta ved et politisk vedtak i Stortinget. Slik vi kan få tilbake troen på oss selv som en nasjon som forstår verdien av naturen.

Om de kommer, vil monstermastene på Innvordfjellet kunne vises blant annet på Lauvsnes.

Der bor Wenche og «Ørnemannen» og aksjonisten Ole Martin Dahle. De har nettopp hatt besøk av stjernefotografen Paolo Pellegrin fra New York Times.

De fantastiske bildene ble etterfulgt av tekst som skamroste den urørte og magiske naturen ved storhavet i Flatanger.

Snakk om reklame for stedet og Namdalen. Kanskje blir neste reportasjen fra beistene som er under oppføring?


«Kjære dokk, no må vi begjynn å tænk»

Kraftsalve fra koret

Det er ikke vanlig kost at en søndagspreken i Den norske kirke får spontan applaus, men det fikk Torbjørn Lindseth under naturvern- og klimagudstjenesten søndag.

«Kjeftsmella fra skogen» skal holde preken i kirka

Aksjonslederen mot vindkraft i Flatanger bannet på riksdekkende tv. 22. september skal Torbjørn Lindseth holde søndagspreken i Namsos kirke.


Jeg ser på Sørmarkfjellet og tenker. Hva ville du ha sagt, Guttorm Hansen (Ap)? På 1960-tallet måtte politikerne sørge for at Norge ble forsynt med nok kraft til industrien. Men midt oppe i det sørget Guttorm fra Namsos å kaste en lasso rundt de meste dyrebare delene av vår natur. Nasjonalparkene så dagens lys.

Hva blir vernet av natur og dyreliv i dag? Jo, hvis du fjerner et skjærerede eller dreper en fredet fugl kan det vanke tusenvis av kroner i bot.

For deg og meg.

Ikke for vindkraftutbyggerne. De slipper å ta hensyn til hubro, ryper, ørner og rein. De kan ofres over en lav sko.

Hvordan har de klart det? Det må ligge mye grums i det grønne skiftet.