Vindmøller i fjell og kirker

TALTE I KIRKE: Vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth.  Foto: Øivind Rånes

Meninger

Romanfiguren Don Quijote forvekslet vindmøller med onde kjemper. For vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth er dagens vindturbiner nettopp det; onde kjemper reist av kapitalinteresser som kjører med grønne sertifikat.

NRK formidlet et budskap fra Lindseth med store F-er og H-er en tid tilbake.

Samme om vi er for eller imot vindkraftutbygging; vi som var i Namsoskirka søndag 22. september fikk en leksjon uten stygge ord.

Var det stygge ord Overhalla menighetsråd var redd for da Lindseth ble nektet å snakke i Ranemskirka? Var det rigid tolkning av kirkeloven som ekskluderte bruk av kirkerommet til et dagsaktuelt tema? Det burde være menighetsrådet like mye som presten, som så det viktig å nå ut til større grupper av menigheten. 

Fylkesting og kommuner i Trøndelag vil ikke lenger ha mer vindkraft i Midt-Norge. Det er imidlertid for sent å snyte seg når nesen er borte – når berget er sprengt i lufta med krutt!

Karsten Isachsen (1944-2016) forfatter, teolog og foredragsholder, har sagt at «alle er kloke. Noen før og noen etter».

Lindseth bannet ettertrykkelig på TV og kompenserte med tale og salmesang. De som måtte ha kommet for å høre Lindseth banne, fikk valuta for kollekten – for noen på en litt annen måte en kanskje forventet. Engasjerte betraktninger om voldtekt av fjell og vidde svir kraftigere en stygge ord.

For en gangs skyld - ære være presten!