«En ny sykehusdirektør kommer ikke til dekket bord. Konfliktnivået fjernes ikke over natta»

Meninger

Sykehusdirektør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag har sagt opp sin stilling etter tre år og sju måneder. Avgangen kom ikke som en overraskelse. En direktør uten tillit blant legene kan overleve et par stormer, men Aas var sjanseløs i lengden. Det stormet rundt ham hele tida.

I etterpåklokskapens navn er det sikkert mye Aas kunne ha tenkt seg å ha gjort annerledes. En rekke toppledere ønsker å sette signaturtrekket sitt raskt når de inntar en ny jobb. Aas hadde nok gode hensikter da han innførte «pasientorientert organisering».  Omorganiseringa kom skjevt ut med det samme. Han glemte viktige faktorer som lagspill og forankring.

Aas ville ikke høre på innvendingene fra legestanden. De så ikke hensikten med å forandre en behandlingsstruktur som ivaretok pasientene på sykehusene i Namsos og Levanger. Dessverre for Aas ble hans tid i direktørstolen preget av at han aldri oppnådde tillit blant legene. Noen mente han ikke var så opptatt av det heller.  Mistilliten mellom Aas og legene har vært som et åpent sår, som ingen vile lege.

I rettferdighetens navn bør det sies at Aas ikke var alene med å styre helseforetaket. Blant annet fikk han de første årene grønt lys fra foretakets styre for sine tanker rundt sykehusdrifta. Fram til nå. Det er nærliggende å tro at han mistet tilliten i det nye styret etter konfliktnivået har vært så høyt over lang tid. 

Et beklagelig resultat av konfliktene i helseforetaket er at den gamle striden mellom sykehusene i Namsos og Levanger blusset opp igjen. Det siste de sykehusansatte trenger, er at de ikke klarer å spille på lag i det som kan bli en krevende nedbemanningsprosess.

En ny sykehusdirektør kommer ikke til dekket bord. Konfliktnivået fjernes ikke over natta. Samtidig skal befolkninga føle seg trygg på at de i hverdagen får den rette medisinske behandlinga uansett hva som skulle dukke opp, og uavhengig om de bor i Lierne  eller Stjørdal.  Om budsjettene nå overskrides må en kunne stille spørsmålstegn om hvem sin feil det er. Kanskje er det slik at klinikkene fikk et budsjett det var umulig å holde seg innenfor. Det er et åpent spørsmål som  nok mange som ønsker å få et svar på.