En enkel telefonsamtale kan være effektiv start til å få tilbake tryggheten i hverdagen

FAKSIMILE: Fra onsdagsavisa. 

Meninger

Namsos kommune har etablert et lavterskeltilbud for personer over 16 år som sliter med mild til moderat angst, depresjon og begynnende rusproblemer. Kommunen skal ha ros for at de har dratt i gang tiltaket. Det kan hjelpe mange.

Tiltaket er støttet av Helsedirektoratet med 2,5 millioner kroner fordelt på to år, men det er mulig å forlenge prosjektet med ett år til. Rask psykisk hjelp (RPH) ble satt i gang i 2012 og flere kommuner på landsbasis har deltatt i prosjektet. Det har vært en suksess og hjulpet folk til å takle hverdagslige utfordringer.

Namsos kommune har dannet et team som er knyttet til deres rus- og psykisk helsetjeneste. For å få midler fra Helsedirektoratet stilles det krav om at kommunen benytter seg av faste stillinger. Tilbudet er også solid politisk forankret i kommunen. Det var også en forutsetning, og politikernes fortjener honnør for å støtte tilbudet.


Nytt tilbud skal gi deg rask hjelp når du trenger det mest

Har du litt angst? Er du litt deppa? Namsos kommune lanserer nå et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp – og lover behandling innen to uker.

 

Selv om det har blitt en langt større åpenhet om psykiske helseplager i samfunnet enn bare for noen år tilbake, er det blant mange ennå forbundet med skam å slite psykisk. Går en for lenge med små problem kan de vokse seg store. Det medfører en stor slitasje både på dem som blir rammet og pårørende.

Derfor er det viktig å få hjelp raskt for å avverge et langt sykdomsforløp eller misbruk av rusmidler. Mange kan også kvi seg for å kontakte en travel fastlege for hverdagsproblemer. RPH i Namsos kan være et godt alternativ hvor det sitter det fagpersoner som til enhver tid vet hvilke knapper man skal trykke på for å hjelpe de som tar kontakt.

Det skal bli spennende å se om innbyggerne i Namsos kommune vil benytte seg av tilbudet. Selv om det kalles et lavterskeltilbud, kan fortsatt dørstokken for mange være høy før de tar kontakt.

Derfor må linja holdes «varm» slik at innbyggerne vet at den eksisterer. Dørstokken må fjernes for behovet er der. Når erfaringene er oppløftende fra andre kommuner, bør det tilsi at ingen bør føle noen skam ved å ta kontakt. En enkel telefonsamtale kan være effektiv start til å få tilbake tryggheten i hverdagen.