Kjemp for Namdal tingretts fremtid

OPPFORDRER TIL Å KJEMPE: Ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad. 

Meninger

Hans Rotmo sang for mange, ja svært mange år siden om at «det sentraliseres og det legges ned.» Diskusjonene om sentralisering og nedleggelse av forskjellige viktige instanser for oss i Namdalen har vi hatt i en årrekke. Og det er ikke første gang at spørsmålet om Namdal tingretts fremtid har vært fram i lyset. Vi namdalinger stilte opp og kjempet for Nord universitet. Vi bør gjøre det samme nå – kjempe for å beholde Namdal tingrett i Namsos og Namdalen. Politistasjonssjef i Namsos Svenn Ingar Viken er tydelig i sin vurdering av konsekvenser og sier at rettssikkerheten vil svekkes med det forslaget som ligger på bordet og jeg støtter politistasjonssjefens vurderinger.

I forslaget fra Domstolkommisjonen står det at forslaget innebærer lengre reisevei til domstolene for mange, men at det fortsatt vil være slik at 95% av befolkningen har en reisetid på under to timer til tingretten. Det kan ut fra det oppfattes som om at dette med reisetid har vært et førende prinsipp når ny struktur for antall tingretter er blitt foreslått. Det står videre å lese at det foreslås en tingrett i Trøndelag og den skal, som alt annet, ligge i Trondheim, men av hensyn til de geografiske avstandene nord i rettskretsen, les nord i Trøndelag fylke, så blir det opprettholdt en avdeling i Steinkjer.

Min mening er at nettopp av hensyn til de geografiske avstander nord i rettskretsen, som her i Namdalen, så burde en selvfølgelig styrket Namdal Tingrett i Namsos. Det ville vært den logiske slutningen av argumentasjonen rundt dette med reisetid og geografiske avstander. Kommunene i Namdalen har etablert et felles talerør – Namdal regionråd – som jeg er trygg på vil følge opp saken gjennom å stå samlet bak kravet om å ikke bare beholde, men også styrke Namdal tingrett i Namsos.