La havørna leve

Vindkraft har lenge vært et omstridt tema innen norsk energipolitikk.
Meninger

Motstanderne trekker frem at vindmøllene er skjemmende å se på, at de er farlige for dyre og fuglelivet, og at de kan lage sjenerende støy dersom de plasseres nær bebyggelse. Tilhengerne trekker frem at det er en effektiv kilde til fornybar energi, og at samfunnet kan tjene mye penger på krafteksport.

Det er veldokumentert at vindmøller dreper fugler. Det skjer enkelt og greit fordi noen fugler flyr rett inn i rotorbladene, og blir slått i hjel.

Ifølge analysen dreper vindkraftverk 0,27 fugler per GWh de produserer.

Hvor vindmøllene plasseres har også mye å si. Flere fugler dør, dersom vindmøllene plasseres i kystnære områder og andre vanntilknyttede områder.

Vindmøllene på Smøla dreper cirka ti havørner i året. Hadde det ikke vært for at det kommer fugler utenfra og tar plassen til dem som er drept, ville sikkert bestanden på Smøla gått ned. Likevel unngår fuglene å få unger nær vindmøller.

Registreringen av døde fugler startet i 2006 og fram til april 2019 hadde det blitt funnet 96 havørner drept av de 68 vindturbinene på Smøla.

Til sammen har forskerne registrert over 500 døde fugler i vindparken. Rundt 200 liryper, tre kongeørner og flere typer falker er registrert døde. I tillegg kommer et stort antall mer vanlige fugler som svaner, gjess og kråker.

Rapporter fra forskjellige deler av verden antyder at høyspentledninger er mye farligere for fugler enn vindmøller så det også er sagt.

Det finnes utallige eksempler på at konfliktnivået blir høyt når det skal bygges vindmøller. Dette kan reduseres betraktelig, hvis man kan plasserer vindmøllene så langt ut til havs at de er vanskelige å få øye på. Flere av motstanderne mot landbasert vindkraft, trekker frem havvind som et positivt alternativ.

Det er imidlertid også noen ulemper ved å bygge vindmøller til havs. Den viktigste utfordringen i dag er at de er dyrere å bygge og drifte enn landbaserte møller. Havvind ikke er konfliktfritt, selv om man ikke ser installasjonene. Utbyggere må fortsatt ta hensyn til fugleliv, fiskeri og turisttrafikk.

En nordmann fikk nylig en bot for å ha drept en skjære med en rottefelle. Han var lei av at fuglen forsynte seg av jordbær i hagen hans. Boten var på 15.000 kroner. Ikke sikkert at avstraffelser er veien og gå heller. Hva med å ha farge på annethvert rotorblad slik at fuglene ser det på lang avstand? Tenker at vitenskapen har snart løsningen for å unngå kollisjon rotorblad, de har jo tross alt landet på månen i 1969 – 50 år siden altså.