Dresskledde forståsegpåere har talt

Liernes kommunes alvorlige inngrep i naturen

Det er nå endelig fastslått at Klima- og miljødepartementet, støtter fylkesmannens vedtak om at Lierne kommune ikke har forstått tolkningen om kjøring på barmark. Selvfølgelig må det høyt kompetente byråkrater i Oslo, som sannsynligvis aldri har kjørt på noe som helst unntatt asfalt, til å forstå hvordan lovverket skal tolkes.
Meninger

At folk i Lierne driver en næring, og har i den sammenhengen behov for å frakte utstyr til utleiehytter, på en skogsvei som har vært brukt i 100 år, oppfattes tydeligvis som et alvorlig inngrep på naturen og klart ulovlig ifølge dresskledde forståsegpåere.. Man kan altså bli fly forbannet når innbyggere og politikere i en vakker kommune som Lierne får vite at de ikke er i stand til å vurdere og forvalte de flotte naturresursene som finne i kommunene.

At folk som driver en næring, og jobber hardt for å ha et levebrød, og som virkelig vet hvordan naturen skal tas vare på, får liten betydning når såkalte høyt utdannede embedsmenn skal avgjøre hva som er forsvarlig for miljøet. Neida, da er det selvfølgelig langt mere skånsomt å sette en armada av maskiner og utstyr til å gjøre alvorlige inngrep i naturen for å sette opp vindmølleparker for å tilfredsstille Europa med kraftforsyning, og skal liksom være et grønt batteri for produksjon og lagring av fornybar energi.

Nå skal jeg ikke bruke mye tid på Acer, og et europeisk kraftmarked styrt fra Brussel, men hele systemet som gjør at det foretas alvorlige inngrep i naturen, må nevne som en kontrast til at Ingulfsvann og andre i samme situasjon ikke skal kunne drive og utvikle en vesentlig del av sitt levebrød. Dette er nok bare et eksempel på at vi har fått et politisk system der det er galskapen som rår, og kommunale politiske organer valses over statlig byråkrati, som igjen stort sett skal forholde seg til direktiver og forordninger styrt gjennom dagens EØS avtale.

All den gode og kompetanserike kunnskapen lokale krefter sitter med, forsvinner etter hvert, med et samfunn som styres av kapitalisme, sentralisering og konkurranseutsetting. Et samfunn der lokaldemokratiet settes voldsomt på prøve, og et byråkrati som overgår all sunn fornuft. Det er god grunn til å stille spørsmål om denne utviklingen er mulig å snu, eller om det er noe som helst håp for at regjering og Stortinget forstår at Norge er bygd opp på sosialdemokrati?, og er villig til å igjen ta styringen over landet.

Når jeg tenker meg om, vet jeg faktisk ikke om det er så lurt heller, med tanke på regjeringens sammensetning.