Forstår ikke politikerne hvilken betydning Frivilligsentralene har for nærmiljøet?

Leserinnlegg
Meninger

Frivillighetssentral. Ordet klinger godt, spesielt nå som regjeringen legger om til at frivillig arbeid skal øke i omfang med 40 % gjennom prosjektet Leve hele livet. De sier ikke noe om tidsperspektivet eller økonomisk tilrettelegging, men setter et tydelig mål. Og det er jo ikke tvil; Frivillig arbeid er svært viktig.

Derfor er det så utrolig at regjerningen nå vil avvikle øremerkede midler til Frivilligsentralene. Fra 2021 ønsker regjeringa å innføre en ny tilskuddsordning hvor det blir opp til den enkelte kommune å beslutte overføring av kroner og øre. Ordningen blir altså prisgitt kommuneøkonomi og prioriteringer. I tillegg vil regjerningen endre finansieringsgrunnlaget; Frivilligsentralene i store kommuner får mer, mens små og sårbare distriktskommuner får mindre.

Forstår ikke politikerne hvilken betydning Frivilligsentralene har for nærmiljøet? Frivillige som legger ned en jobb får gjort god nytte for seg og opprettholder et sunt aktivitetsnivå. De som kommer på besøk – brukeren – får delta i aktiviteter og i et fellesskap, og kanskje innta et godt måltid sammen med andre.

Dagens ordning med øremerkede tilskudd har fungert godt i 30 år, og det er ingen gode grunner til å endre ordningen. Pensjonistforbundet Trøndelag mener at regjeringen må opprettholde de statlige tilskuddene til Frivilligsentralene i Norge slik de er i dag.