Presisering

Meninger

Viser til sak i fredagens NA – «Vil skape et kulturelt kraftsenter til en prislapp på 315 millioner», og ber om at NA presiserer følgende:

Administrasjonen mener det er mange gode samlokaliseringseffekter i prosjektet, men anbefaler ikke forprosjektet i sin nåværende form -  alternativet trenger videre utredning. Dette står skrevet i referatsaken som skal behandles i Namsos formannskap tirsdag fk, men framkommer ikke i saken i NA.

I tillegg skriver journalisten flere ganger at jeg «mener» og det står bilde av undertegnede. Dette gir et tydelig inntrykk av at jeg har uttalt meg til NA i denne saken. Det er ikke tilfelle. Jeg har ikke vært i kontakt med NA før saken ble skrevet.