Mer å rutte med for studentene

Meninger

Neste år får 178 000 studenter over 11 000 kroner utbetalt i juni, etter at de har vært gjennom en hektisk eksamensperiode og ikke kunnet tjene penger på annen måte. Før Venstre fikk gjennomslag for en ekstra måneds studiestøtte, fikk de ingenting utbetalt denne måneden.

Sammen med tidligere satsinger betyr det at studentene har 14 600 kroner mer å rutte med i året, enn før Solbergregjeringen tok over i 2013. Før dette stod studentenes kjøpekraft stille i mange år.

I Norge skal alle ha økonomisk mulighet til å ta høyere utdanning. For å sikre dette er det viktig med god studiefinansiering og et godt velferdstilbud for studentene. Derfor har regjeringen og Venstre siden 2017 trappet opp studiestøtten for studenter fra 10 til 11 måneder. Til neste år innfrir vi målet om 11 måneders studiestøtte og det vil virkelig gjøre en forskjell for studentene.

I tillegg til dette gjør regjeringen det enklere å være student på flere måter med neste års statsbudsjett. Vi utvider foreldrestipendordningen til å gjelde dem som får barn i overgang mellom studier og jobb. Og vi gjør flere endringer som skal gjøre det enklere å få studiestøtte for de som kombinerer utdanning med jobb eller andre forpliktelser.

En bedre studiefinansiering under studiene betyr også at studentene får mulighet til å konsentrere seg om å være studenter. Det kan gi høyere læringsutbytte og føre til at færre faller fra underveis. Det vil hele samfunnet tjene på.