Kan vi stole på domstolene?

Vi trodde vi kunne stole på NAV. Vi trodde vi kunne stole på UDI. Vi trodde vi kunne stole på barnevernet. Feil, feil, feil. Men hva med domstolene?

  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Hvis den lille mann/kvinne urettmessig taper mot NAV/UDI/barnevernet, så kan jo han/hun/hen anke til domstolen og få sin rett der? Feil. Domstolene har gitt opp å være en uavhengig statsmakt. De dømmer for myndighetene og mot den lille mann.

Nå pågår en diskusjon om sentralisering av tingrettene. En tidligere sorenskriver og flere nåværende saksbehandlere og dommere i Inn-Trøndelag tingrett har i to leserinnlegg i Trønder-Avisa og Namdalsavisa levert solid argumentasjon for å beholde denne tingretten. Jeg er uten videre enig i at det er god distriktspolitikk. Men er det godt for rettssikkerheten? Naturligvis vil det være lettvint for meg, om jeg skulle få en anke opp for tingretten, at jeg bare kunne ta dokumentmappa under armen og rusle ned bakkene til rettslokalet. Men liten vits i det, hvis motparten er NAV eller barnevernet, og jeg kan være sikker på at dommeren ikke vil føle at han/hun har kompetanse til å gå imot fagpersonen fra forvaltningen. Mer tungvint for meg om jeg måtte ta toget til Trondheim og kanskje ta inn på et hotell der. Men verdt det, hvis det der kunne være større mulighet for medhold ved en større domstol. Men – nei. Jeg siterer fra det siste av leserinnleggene jeg har vist til: « .. synliggjort gjennom NAV-skandalen .. både store og små domstoler dessverre har gjort feil.»

Hva i all verden skal da være redningen? Kanskje – bedre kompetanse. Kanskje vi må se på forslaget fra særlovutvalget om egne domstoler for barnevernssaker. Jeg siterer fra det første innlegget: «Hvis barnesakene tas ut av de ordinære domstolene og flyttes til en «særdomstol», utgjør disse sakene alene 30-40 prosent av alle sivile saker.» Kanskje er det slik nå at dommerne har mistet oversikten over lovverket. Det fører til at de ikke føler at de kan dømme mot fagpersonene fra embetsverket.

Det er mulig at en sterkere spesialisering av dommerne er nødvendig. Kanskje kan det føre til at dommerne får den nødvendige kompetansen slik at de kan gjenreise domstolene som en uavhengig statsmakt. Kanskje kan det føre til at innbyggernes rettsikkerhet styrkes i saker mot forvaltningen, og da må vi kanskje finne oss i at de ordinære tingrettene får så lite å gjøre at de sentraliseres.