Å spare seg fattig på kultur

Meninger

Videregående elever i Trøndelag kan bli fratatt tilbudet om opplæring i viktige kulturbærende fag dersom Hovedutvalget for utdanning ikke setter foten ned.

Har vi råd til å nedprioritere design, tradisjon og kultur? 20.-21. november samles Hovedutvalget for utdanning og skal blant annet vedta skolestrukturen i videregående opplæring for de neste fire årene. De kreative yrkesfagene blir generelt nedprioritert i forslaget fra fylkesadministrasjonen, samtidig med at samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti har blant annet sagt at det skal satses på verdiskaping i hele fylket. Det blir blant annet ikke lagt opp til at elever skal få tilbud om det nye yrkesfaget Design og tradisjonshåndverk på vg1.

Dette betyr at 16-åringer kan bli nødt til å flytte ut av fylket dersom de ønsker å legge grunnmuren i faget for videre utdanning. Noen ungdommer er kanskje så heldige at de bor nær en fylkesgrense og en videregående skole som har dette tilbudet.

Den nye yrkesfaglige strukturen fører til en del merkbare endringer i skolen. Tanken er at opplæringen skal spesialiseres tidligere. Elevene skal gå i dybden i sitt fagområde tidligere enn hva de gjør med dagens struktur og de skal være bedre rustet til å starte i lære. Når vi leser hva elevene skal lære i sitt yrkesfag det første året, ser vi at det her legges et grunnlag for en yrkesstolthet og kunnskap om fagets egenart som det bygges videre på i den videre utdanningen. Hvis fylkestinget godtar den foreslåtte tilbudsstrukturen, går vi i motsatt retning for elevene som ønsker å utdanne seg innen design og tradisjonshåndverk.

Dersom fylkespolitikerne vedtar forslaget fra administrasjonen, må elevene som ønsker å utdanne seg innen design og tradisjonshåndverk uten å flytte hjemmefra, enten ta vg1 Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk eller Elektrofag. Dette går imot tanken om tidligere faglig fordypning. Det er kanskje greit dersom elevene har tenkt å jobbe med metaller på Design og Tradisjonshåndverk vg2, men hva med de som ønsker å jobbe med tekstiler? Har de med seg den nødvendige kompetansen til vg2? Antageligvis vil elevene miste noe ved et slikt kryssløp.

Trøndelag fylkeskommune har et særlig ansvar for å ta vare på og styrke den sørsamiske kulturarven. I høringsforslaget til læreplan for Design og Tradisjonshåndverk på vg1, er den samiske kulturarven trukket fram spesielt. Det er foreslått at det fortsatt skal tilbys reindrift og duedtie (samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter) på vg2, men dette er ikke nok. Det burde også være plass til et vg1-tilbud i fylket vårt. Fylkeskommunens svake økonomi er et av argumentene for at Design og tradisjonshåndverk vg1 ikke blir foreslått som tilbud i fylkeskommunen. Ønsker vi å spare oss fattig på en allerede sårbar kultur?