Kutter i tilbud til de svakeste:

Skammelig av rådmann i Namsos

Den 19.11.19. kan jeg lese på første siden i NA at Namsos kommune ved rådmann satser 8 millioner kroner på skolemat og nettbrett. Det er jo fantastisk, at kommunen har råd til dette.

Rådmann Inge Ryan (bildet) i Namsos kommune får sterk kritikk av pårørende for å kutte i tilbudet ved Optimisten dagsenter. Andre Strøm skriver at det er skammelig at de svakeste skal raammes.  Foto: Mats Ivar Sandmo

Meninger

Men får en dårlig bismak, når man vet at dagen før. Så blir de ansatte på Optimisten dagsenter innkalt til møte med kommunen. Der de får beskjed om at man nå skal kutte ned på hele 60 prosent av åpningstilbudet til denne brukergruppa.

Dette betyr ikke at man stenger dørene helt. Men at man nå mest sannsynlig, reduserer åpningstiden til maks 3,5 til 4 timer pr dag.

Optimisten dagsenter blir i dag brukt av omkring 50 til 60 brukere i året. Dette er en brukergruppe som mange sliter psysisk. Og er personer som er veldig ensomme. Og det eneste lyspunktet i hverdagen, er å ha et sted, der man treffer likestilte venner, som sliter med de samme problemene, som dem selv.

Jeg er selv pårørende til en av brukerne. Når man kjører forbi dagsentret, i flere kuldegrader og ser at brukere står utenfor i flere minutter før dørene åpner. Ja, da forstår man hva dette stedet betyr for dem. Dette betyr alt.

De gangene jeg har vært innom dagsentret, så ser man hvor glade disse brukerne er, som har dette stedet å møtes. Noen drikker kaffe, andre spiller biljard. Noen strikker, og andre lager ting de kan selge senere. Ja, de bruker dagen til noe nyttig i stedet for å sitte ensom hjemme. Uten at jeg selv har noen bakgrunn innen dette faget, tror jeg flere av tidligere brukere, har kommet seg videre her i livet. På grunn av at de har hatt et sted som de har kunnet gått til , som Optimisten dagsenter.

Jeg synes det er skammelig av Namsos kommune at man skal spare inn 300.000 kroner på denne brukergruppe. Som er blant de svakeste, og har ingen ting de kan stille opp med, for å forsvare seg og sine interesser.

Jeg tror at før man godkjenner dette budsjettet, så bør man tenke seg godt om. Hvor mange er det av denne brukergruppe, som kommer til å bli sykere framover, på grunn av dette. Og hva vil det koste Namsos kommune.

Man må også huske på at noen av disse brukerne, kanskje bruker litt lenger tid på å møte hverdagen. Det vil si at man ikke oppe til rett tid, så kommer man til låste dører. Hva er da tilbudet til disse brukerne?

Kommunen må i alle fall ikke bagatellisere dette med å si at man stenger jo av tilbudet bare 50-60 prosent. Denne brukergruppen har heller bruk for det motsatte.