Helsefagarbeider – gratulerer med dagen!

Meninger

26. november markerer vi helsefagarbeiderdagen. Fagforbundet organiserer til sammen over 70 000 helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Vi er stolte av hver eneste en.

Helsefagarbeideren er en av bærebjelkene i samfunnet vårt. Det er helsefagarbeideren som pleier, lindrer, og gir omsorg til våre eldre og syke. Noen arbeider forebyggende innen psykisk helse og rus. Andre bistår barn og unge som har funksjonsnedsettinger.

De siste åra har vi og sett med glede at helsefagarbeideren er på vei tilbake i sykehusene. Over mange tiår har det blitt ført en politikk der flere yrkesgrupper har blitt skvisa ut av spesialisthelsetjenesten. Ei blanding av profesjonskamp og effektivisering har gjort det vanskeligere for helsefagarbeiderne og få jobb på sykehus.

Fra 2008 til 2016 ble tallet på helsefagarbeidere og pleieassistenter i spesialisthelsetjenesten redusert med 26 prosent. Fagforbundet har ropt varsko om denne politikken lenge. Vi mener at alle yrkesgrupper trengs. Det må samarbeide til i et slikt fint maskineri som et sykehus er.

Vi blir derfor svært glade når vi ser at trenden er i ferd med å snu. I helse Stavanger har de tilsatt 500 helsefagarbeidere. De har og til enhver tid 50 lærlinger i faget. Stavanger universitetssykehus etablerte i 2008 et eget opplæringskontor på sykehuset.

I Vestre Viken helseforetak har iherdig innsats fra tillitsvalgte ført til at sykehuset ser verdien av å tilsette helsefagarbeidere. De har og klart å stoppe omgjøring av flere stillinger.

På St. Olavs Hospital i Trondheim har de startet et prosjekt med mål om å øke andelen helsefagarbeidere til 15 prosent, samt tiltrekke seg flere lærlinger.

Vi må øke andelen helsefagarbeidere i sykehusene i Trøndelag! Vi i Fagforbundet er overbevist om at dette vil gi bedre pasientbehandling. Vi håper også at her i Trøndelag vil denne trenden bre om seg.

Helsefagarbeideren er bærebjelken i samfunnet vårt. Tusen takk for jobben dere gjør, og til lykke med dagen!