Løgnaktig bruk av statistikk!

Det sies at løgn har tre former: nødløgn, svart løgn,- og statistikk.

Vindkraftmotstander Hogne Hongset mener at realiteten forteller om en dramatisk endring i folks holdning til vindkraft, de er i mot utbygging av vindkraft på land. 

Meninger

Knut Kroepelien i Energi Norge og Øyvind Isachsen i NORWEA (vindbaronenes organisasjon) benytter utvalgte statistikkdata i kombinasjon med en fjerde variant: unnlatelsesløgn! Det de skriver er isolert sett korrekt, men fakta tas ut av en sammenheng. Da blir resultatet et åpenbart forsøk på å manipulere virkeligheten.

De to skriver i Namdalsavisa under overskriften «Vi skal lytte til motvinden». Her skriver de: «Hvis en bare ser nyhetsoverskrifter og kommentarfelt, er det lett å få inntrykk av at det norske folk har utviklet full allergi mot vindkraft. Men de fleste meningsmålinger tyder på noe annet. Tall fra CICERO i høst viser at over 50 prosent av befolkningen mener Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land. Bare halvparten så mange – rundt 25 prosent – er tydelige motstandere av mer vindkraft.»

Det de to unnlater å fortelle, er at CICEROs tall, fra mai/juni i år, i realiteten forteller om en dramatisk endring i folks holdning til vindkraft, i negativ retning. CICEROs tilsvarende tall på tilhengere for et år siden var 65 prosent mens tallet på motstandere da var 10 prosent. Så «motvinden» i folket er faktisk økt voldsomt! Nye tall fra Universitetet i Bergen fra august i år bekrefter tendensen. I UiBs tall er andelen tilhengere sunket videre til 40 prosent, mens andelen motstandere er økt til 36 prosent Et rimelig tips er at motstanderne er i flertall før jul,- trolig med god margin!

Så får vi se om Kroepelien og Isachsen står ved sin lovnad: «Vi skal lytte til motvinden».