Bayer om namsosøkonomien:

«Det er ganske typisk at nedskjæringer skjer innen omsorg, skole og barnehage»

Meninger

Rådmannen har presentert sitt første budsjett for den nye kommunen. Her går det fram at en av måtene man skal få budsjettet til å gå opp på, er å fjerne en stor del av aktivitørstillingene på institusjonene. Dette lover ikke godt.

Det virker som at man må skjære ned på noe for å få noe nytt. I en tid med fallende innbyggertall kan det bety store kutt i tjenestene til folk flest.

Det er ikke mange uker siden en kommunal plangruppe (?) foreslo en utbygging av Kulturhuset til et sted mellom 300 – 400 millioner kroner. Tidligere har det vært drøftet å bygge nytt Rådhus. En ny ungdomsskole for sentrumsområdet har vært ønsket, og kommunen har engasjert seg for å få et Campus i Namsos.

Jeg vet ikke hvor realistiske disse planene er, men skal noe av dette finansieres ved nedskjæring i det eksisterende tjenestetilbudet, blir jeg skremt. Da bruker kommunen pengene på å bygge hus, og ikke på å levere tjenester til sine innbyggere. Vi får nye bygninger uten innhold i form av tjenester.

Hvor skal så disse nedskjæringene skje? Å dømme etter forslaget til neste års budsjett må man ta pengene fra omsorg, deretter blir det vel fra skole og barnehage. Det er jo tross alt der de store summene finnes. Dersom vi får en ny ungdomsskole, kan det bli krevende å gi et godt undervisningstilbud til elevene. Da er det kanskje bedre å beholde skolene, og heller satse på lærere og elever.

Det er ganske typisk at nedskjæringer skjer innen omsorg, skole og barnehage. Det skjer sjelden i de mer sentrale deler av den kommunale organisasjon. Derfor tror jeg at få kutt vil komme i Samfunnshuset og tilliggende herligheter. Min teori er at når man skal foreta kutt så skjer det på områder som fysisk sett ligger langt unna det stedet der beslutningene takes. Se bare på det som skjer rundt omkring i landet nå.

Og sånn går no dagan!