Fiksjon og fakta om vindkraft

Mer fornybar energi er nødvendig for å løse klimaproblemene, og bidrar til lavere strømpriser for både vanlige folk og industribedrifter.
Meninger

Undersøkelser fra CICERO og DNT viser at majoriteten av befolkningen fortsatt ønsker utbygging av vindkraft på land i Norge. Det er et poeng som lett forsvinner i den opphetede vindkraftdebatten, noe vi påpekte i vårt innlegg nylig.

Vindkraftmotstander Hogne Hongset kaller det en «unnlatelsesløgn» å ikke nevne at motstanden har økt det siste året. Vel, man skal ha vært temmelig frakoblet norske medier og kommentarfelt for ikke å ha fått med seg dette. Hongset sparker inn en vidåpen dør i sitt forsøk på å sverte næringen.

Hvis Hongset virkelig er opptatt av fakta, burde han starte med seg selv. Han har i en årrekke sauset sammen fiksjon og fakta gjennom sine krimbøker om kraftnæringen, dratt paralleller til mafia og naziokkupasjon og brukt eventyrbøkene sine i lobbyvirksomhet mot norske politikere. Nylig skrev han i VG at vindkraft ikke har noen klimaeffekt, til tross for at både forskere og myndigheter har fastslått det motsatte. Men Hongset har ingen respekt for fakta som ikke tjener hans egen sak.

Vindkraft må bygges der den er egnet og ønsket – i likhet med hyttefelt og skianlegg. Debatten har vist at lokalsamfunnene må involveres sterkere og mer kontinuerlig i konsesjonsprosessene. Det er fullt legitimt å være mot utbygging, på samme måte som det må være legitimt å være for. Respekt for begge syn – og nyansene i midten – er avgjørende for å få til en god samfunnsutvikling.