Reformen – en fiasko?

«Reformen er i ferd med å utvikle seg til fjernpolitireformen»

Meninger

Det var et bredt politisk flertall som sørget for at Nærpolitireformen ble vedtatt i 2015. Den skulle modernisere politiets arbeidsmetoder. Samtidig skulle politiressursene sikre tilstedeværelse og gi et effektivt politi der folket bor. Det skulle bli tryggere å bo i landet. For alle. Har det blitt det?

Dessverre er det mye som taler for at regjeringa og politilederne som ønsket reformen har mislyktes på sentrale områder. Tilliten til politiets tilstedetilværelse er i ferd med å smuldres opp, spesielt i Distrikts-Norge. Nærpolitireformen er i ferd å utvikle seg til fjernpolitireformen.

Politistasjonssjef Svenn Ingar Viken i Namsos opplyser til NA at én av fire politistillinger har forsvunnet i Namdalen etter at reformen ble i iverksatt. Det er bare fire lensmannskontorer igjen også. Politileder Snorre Haugdal for driftsenheten Innherred og Namdalen sier til Trønder-Avisa at de bemanningsmessig balanserer på smertegrensa.

Det innebærer  i klartekst at de ikke makter å gi innbyggerne en trygghet gjennom hele døgnet i 2020. Det om ikke de blir tilført økonomiske ressurse,r som de kan benytte til å øke bemanninga.

NA var i utgangspunktet positiv til Nærpolitireformen. Det var før vi skjønte at brura og brudgommen var pynt til fest, men at de sto ribbet tilbake etter at regjeringa og støttespillerne hadde trukket seg tilbake til det trygge hiet rundt Løvebakken i Oslo.

Kriminalitetsbildet er endret og mye av det gode politiarbeidet som blir utført for å slå ned på blant annet seksuelle overgrep mot barn, økonomisk kriminalitet og dataangrep mot norske bedrifter, ser vi ikke i det daglige. Det krever ressurser og må selvsagt opprettholdes.

Men reformen har ikke mislyktes av den grunn, men heller av at distriktene har mistet menneskelig ressurser til de største enhetene i byene. Hvis regjeringa ønsker et tryggere samfunn, kan de ikke hele tida vise til effektivisering og bedre ressursutnyttelse. De må åpne pengesekken.

Det er ikke slik en bygger et trygt samfunn for alle. Nærpolitireformen nærmer seg fiasko – folket i distriktene kjenner på utryggheten. Akkurat det kan selv ikke statsministeren bortforklare.