Diskriminering er ikke en følelse

FN har slått fast at Norge bryter menneskerettighetene til funksjonshemmede, og at det dreier seg om systematisk diskriminering. På skolen, i arbeidslivet og fritiden.
Meninger

Dette handler om manglende tilgjengelighet, manglende assistanse og holdninger. Diskriminering er ikke en følelse, men det kjennes på kroppen!

3. desember er FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge har forpliktet seg til å følge FNs funksjonshemmede-konvensjon, som slår fast at funksjonshemmede har de samme rettighetene som andre, og tydeliggjør hvordan rettighetene skal sikres i praksis. Dessverre ser vi at det å ha rett, ikke betyr at man får den retten innfridd. Norske politikere må erkjenne at en stor gruppe mennesker settes på sidelinjen i dagens samfunn.

Vi krever at Stortinget gjør FN konvensjonen for funksjonshemmede til norsk lov, slik de allerede har gjort med barne-, kvinne-, og rasisme-konvensjonen.