Nei til A og B skoler i Trøndelag

Regjeringen ønsker å endre videregående opplæring. Det kan få dramatiske følger for elevene på videregående skoler i Trøndela
Meninger

Ved inntak til videregående skole i Trøndelag praktiseres det såkaltenærskoleprinsippet som gir elever mulighet til å gå på skole i nærmiljøet. Regjeringen foreslår å endre dette til et såkalt «fritt skolevalg». De vil tvinge fykene til å avvikle nærskoleprinsippet med en ny praksis der de med beste karakterer kan velge fritt. De med middels karakterer vil da få et begrenset valg, mens de med laveste karakter må ta til takke med de skoleplassene som er igjen et eller annet sted i fylket.

LO mener at et såkalt «fritt skolevalg» ikke vil være fritt. Forslaget vil gi en utvikling i videregående opplæring som peker mot en retning av A og B skoler, der teoretiske elever klumper seg i noen skoler, mens elevene som har lavest grunnskolepoeng, og ofte sviktene motivasjon klumper seg på andre skoler. Dette vil lett føre til bedre læringsmiljø på noen få skoler, andre står igjen som «lavstatusskoler». De eneste som i praksis vil kunne få «fritt skolevalg», er de med best karakterer.

Å rendyrke prinsippet om karakterbasert opptak er et svært dårlig forslag som vil forsterke en uheldig effekt av sosiale forskjeller og kjønnsforskjeller. I tillegg til å forsterke de sosiale likhetene i utdanningssystemet, vil mer segregerte skoler kunne svekke skolene som tillitsskapende fellesarena. Det vil også bidra til å øke karakterpresset i en grunnskole, der allerede alt for mange barn strever med et for høyt stressnivå. Resultatet av ung-HUNT undersøkelsen understøtter dette.

For LO er det viktig å ha en god videregående opplæring for alle. Vi vet at gjennomføring av videregående opplæring er av avgjørende betydning for senere sysselsetting og inkludering i arbeidsmarkedet. Om regjeringen ønsker å begrense frafallet bør de legge vekk forslaget som er drevet av konkurransebasert ideologi, og heller konsentrere seg om et felles mål som sikrer en god videregående opplæring og fremtidig arbeid for alle.