Realfagsløftet fortsetter  

Meninger

Norge har et stort behov for arbeidskraft med realfagskompetanse. Viktige velstandsskapere som olje og gass, IKT, farmasi, biotech, offshore, finans og maritime næringer er fullstendig avhengige av tilgang til arbeidskraft med realfaglig kompetanse.

Det har vært gjennomført en rekke gode tiltak de siste årene for å få løftet realfagene, og realfagsløftet fortsetter nå med mer penger til Newtonrom og talentsentre.

Et lite, men viktig skritt som regjeringspartiene i forrige uke fikk på plass er nye 1,4 millioner kroner til FIRST Scandinavia, som gjør et viktig arbeid med de over 40 Newtonrommene rundt om i landet. Disse rommene inspirerer elever fra ungdomsskole og videregående til å lære realfag gjennom kreative oppgaver, lek, dyktige lærere og topp-moderne utstyr. Alle er ulike og bygd opp rundt ulike tema som sjømat, olje og luftfart. Med de nye midlene vil de nå ansette flere og gå i gang med å få på plass nye Newtonrom.

I tillegg til midlene til Newtonrom fortsetter satsingen på talentsentre i realfag med 1,3 millioner i 2020. Ordningen for elever med stort læringspotensial ved vitensentrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er blitt prøvd ut siden 2016 og er foreslått gjort om til en varig ordning fra neste år.

Skal vi forme et bedre samfunn så trenger vi at morgendagens ingeniører, biologer, fysikere, økonomer er enda bedre enn de vi har i dag, og da er realfagssatsing viktig og noe som fortsatt må ha høy prioritet.