Foran fastelegedagen:

Vi er her for deg - når du trenger det!

Meninger

5. desember markeres Fastlegedagen over hele landet. Enten du er ung eller gammel, bor i bygd eller by, skal du ha en fastlege som er der for deg når du trenger det. En stabil fastlegeordning med høy kvalitet er grunnmuren i helsevesenet vårt. Når legen din kjenner deg over tid øker sannsynligheten for at alvorlig sykdom oppdages tidlig og at du ikke blir lagt inn på sykehus uten at du trenger det.

Fastlegen yter helsehjelp direkte til deg som pasient, for kommunen, og for spesialisthelsetjenesten. Fastlegene sørger for 80-90 prosent av pasientkontakt og behandling i helsetjenesten, for mindre enn 4 prosent av det samlede helsebudsjettet. Fastlegetjenesten er effektiv og pasienttilfredsheten er høy. Det er en likeverdig tjeneste, der du får hjelp uavhengig av hvem du er eller størrelse på lommeboken.

Fastlegeordningen er i krise. Allmennlegene har fått mange nye oppgaver, uten at det har blitt tilført ressurser eller flere leger. Bjarne Håkon Hansens samhandlingsreform ga behov for 2000 nye fastleger, det har det ikke blitt. Siden har behovet økt ytterligere, blant annet fordi kommunene får større ansvar for utredning og behandling. Virkningsfulle tiltak fra regjeringen uteblir. De sist bevilgede 350 millioner over statsbudsjettet vil ikke ha tilstrekkelig effekt på kvalitet, kapasitet eller tilgjengelighet av fastleger.

En evalueringsrapport utarbeidet av Ernst et Young, på oppdrag fra Helsedepartement, understreker tydelig at arbeidsbelastningen til fastlegene øker og situasjonen oppleves som uhåndterbar for mange. Vi er i en alvorlig situasjon: Kun 9% av medisinstudentene ønsker å bli fastlege og vi har allerede en kraftig underbemanning.

For å sikre at vi har fastleger i fremtiden må ressursene til ordningen økes betraktelig, slik at det blir flere fastleger og hver lege får bedre tid til hver enkelt pasient. Nord-Trøndelag legeforening oppfordrer både staten og kommunene til å gjøre de nødvendige investeringer. Løsningene må tilpasses situasjonen i den enkelte kommune, derfor oppfordrer vi alle kommuner ha en dialog med sine leger, som vet hvor skoen trykker.

Hvis man ikke evner å stabilisere og rekruttere flere leger vil det gå utover de som bruker legen mest; barn, gravide, psykisk syke, uføre og eldre, multisyke pasienter. Kommunene vil ikke kunne oppfylle det ansvaret de har for å tilby en god primærhelsetjeneste. Det vil også føre til en umulig situasjon for sykehusene våre, som vil bli belastet med flere oppgaver som fastlegene tidligere har gjort. Det vil ikke være mulig for helseforetakene å gjennomføre sine utviklingsplaner med omstilling i arbeidsmetoder og oppgaver.

Med dette gratulerer vi alle med Fastlegedagen, og oppfordrer ansvarlige myndigheter til å gjøre effektive og treffsikre investeringer i fastlegeordningen – slik at fastlegen kan være der for deg når du trenger det, også i fremtida.