Frustrert hilsen fra Anne Ulvig til Monica Mæland:

Kunne ikke ledelsen i Høyre heller lytte litt til Distrikts-Høyre?

KRITISERER EGET PARTI: – Kunne ikke ledelsen i Høyre heller lytte litt til Distrikts-Høyre?  skriver nestleder Anne Ulvig (bildet) i Grong Høyre til næringsminister Monica Meland..  Foto: Kjartan Trana

Meninger

Du har hatt en kronikk i VG om distriktspolitikk. Siden vi er i samme parti, har vi selvfølgelig en del felles, prinsipielle standpunkter. Vi er helt enige om at vi må leve av næringsliv, og ikke statlige arbeidsplasser. Jeg er opptatt av næringsliv, privat eiendomsrett og individets rettigheter og plikter.

Vi bor på forskjellige steder, og jeg konstaterer at vi også har en del forskjellige standpunkter. Det kan se ut for meg som om du definerer alt utenfor Oslo-gryta som distrikter. Det er kanskje derfor at du ser utflytting av arbeidsplasser fra Oslo, mens jeg ser at statlige arbeidsplasser forsvinner fra bygda. Jeg elsker å bo på landsbygda, men det er på tross av og ikke på grunn av regjeringens politikk.

Jeg er bonde og stolt av det. Men jeg er avskåret fra å bruke de rike beiteressursene i utmarka pga. regjeringens rovdyrpolitikk. Regjeringen følger ikke rovdyrforlikene, rovdyrbestandene eter seg snart utover alt. Når viltstammene også påvirkes tydelig, forsvinner både jaktmuligheter og inntekter fra lokalsamfunnet. Forvaltningen sier at bestandsmålet for bjørn ikke er nådd i vårt område, jeg er sikker på at vi er på det dobbelte og vel så det. Og dette er bare barnematen i forhold til hva de må tåle, som har fått ulv. Det blir også vanskeligere å være bonde i Norge når importvernet lekker i alle ender. Ser ledelsen i Høyre ikke verdien av norsk produksjon i en verden som holder på å bli aldeles overbefolket?

Og så har vi arealvernet, da. Regjeringen verner og verner. Det er også litt rart når vi som bor på bygda, ikke skal få kjøre til næringsformål på egen, nedsnødd skogsbilvei om vinteren, mens feriefolket langs kysten kan kjøre så mye de vil med bensinslukende båtmotorer. Nå er ikke jeg så opptatt av å fortelle dere hva dere bør verne i Oslo, så da kan vel dere la oss få litt fred også? Og hvorfor kan reindriften kjøre alt de lyster overalt?

Det å legge ned pelsdyrnæringen, stemmer lite med mine Høyre-verdier. Jeg mener at det er en flott næring som står på egne bein og skaffer landet eksportinntekter. De fôrer avfallsprodukter og produserer fantastiske produkter. Det er lenge siden pelsdyra var ville dyr. Når man presterer å legge dem ned, må et minimum være å gi dem full erstatning. Jeg skammer meg langt inn i sjela av den behandling pelsdyrholderne så langt har fått av norske politikere. Også av mitt eget parti.

Det fjernes statlige arbeidsplasser over en lav sko fra norske bygder. Dette er en utvikling som har skjedd over lengre tid, men som denne regjeringen er særdeles effektiv til. Det skal dere ha! Når vi mister lokale arbeidsplasser, enten det er skatteoppkreveren, tingretten, Statens vegvesen, postombæring, fødetilbud, lokalsykehus, ambulanser, fasttelefon, utdanningstilbud eller andre, så er det ikke bare en arbeidsplass som blir borte. Det er en hel familie som flytter. Da blir det færre barn på skole og i barnehage, og det blir færre som handler i den lokale butikken. Ringvirkningene er store.

Regionreformen fører til lengre avstander for dem som skal møte. Organisasjoner må tilpasse seg nye fylker, og vi ser hvordan det blir mindre frammøte til politisk arbeid med økende avstander. Og blir det ærlig talt noe billigere? Ingen blir sagt opp, og det diskuteres nye fylkeshus mm i milliardklassen for å få plass til samling av ansatte. Nærpolitireformen ble ikke så nær på bygda, hvordan skulle den kunne bli det når ressurser fjernes? Blir kommuner mer robuste av sammenslåing når det er så store avstander at folk flytter fordi de ikke ønsker å bruke tiden sin på så lange avstander? Regional samling av tjenester flytter belastningen over på dem som må reise lengre. Samfunnsregnskapet blir ikke bedre. Og jeg tviler på at det spares så mye penger for myndighetene. Men de kommer kanskje på andre poster.

Det er mulig at vi har en massiv utrulling av bredbånd i Norge. Men den har ikke rullet til mitt kontor ennå. Kan du tenke deg hvor frustrerende det er når alle tjenester blir digitalisert, og du sitter med et dårlig internett? Hva hjelper det forresten å digitalisere, når det blir flere og flere skjema som skal fylles ut på nettet?

Kraftskatteutvalget skulle foreslå tiltak for å få mer vannkraft i Norge. Det tror jeg de glemte på veien. Isteden kommer det forslag som vil ta fra kraftkommunene inntektene fra vannkraften. Vi ser i media at det markedsføres at kommunene kan kompenseres. Hvis de skal ha de samme pengene, er det vel ingen mening i å ta hele jobben med å omorganisere? Du husker selvfølgelig at de store byene allerede har skaffet seg betydelige inntekter fra den store vannkraften? Det gjorde de da energiverkene kjøpte meget billige fallrettigheter på tidlig 1900-tall. Så mye av pengene går allerede til Oslo, Bergen, Stavanger osv. Og så kommer det et forslag fra utvalget om å gi småkraftverkene grunnrenteskatt på lavt innslagspunkt. Interessant å lese at utvalget mener at på denne måten skal man få inn 4 ganger så mye skatt fra småkraftverkene som det de hadde i samlet overskudd i rekordåret i fjor. Strømpriser og renter går opp og ned, og sist det var litt trange tider, ble mange småkraftverk solgt til utlandet. Dersom kraftskatteutvalgets forslag blir vedtatt, blir beina slått under småkraftbransjen i Norge. Det var vel ikke meningen?

Er dette å satse på lokalt næringsliv?

Jeg skjønner at du satser fælt nå og skal la ti ungdommer komme med gode råd for distriktspolitikken framover. Kunne ikke ledelsen i Høyre heller lytte litt til Distrikts-Høyre? Det er fortsatt noen igjen av oss.