Regjeringen for de rike

Meninger

Politikk handler om å prioritere. Det var bare FrP i opposisjon som latet som det gikk an å si ja til alt som er populært. Da de kom i regjering fikk pipa en annen låt, og de viste seg som et helt ordinært høyreparti. Som prioriterer knallhardt.

Et uttrykk sier «vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er».

Arbeiderpartiet er på lag med arbeidsfolk.  Høyrepartiene er på det andre laget. Feil lag.  

Høyrepartiene er på lag med millionærene. Ap er på lag med folk med vanlige lønninger, pendlerne og barnehageforeldrene.

Høyrepartiene er på lag med aksjonærene. Ap vil stoppe privatiseringen og heller sikre folk faste hele stillinger.

Høyrepartiene er på lag med toppene. Ap er til for de som jobber «på gølvet».

Høyrepartiene er på lag med «klimarealistene». Ap vil løse klimaproblemene gjennom å satse på industriarbeiderne våre og bidra til tusenvis av nye industriarbeidsplasser. 

Høyrepartiene er på lag med fondsforvalterne. Ap velger heller pensjonistene.

Det er nemlig millionærene, aksjonærene og fondsforvalterne som tjener mest på regjeringens politikk. Vanlige arbeidsfolk og småbarnsforeldrene må betale regningen. Ved manglende satsing på klima og kompetanse svikter regjeringen kommende generasjoner. Og useriøse arbeidsgivere kan fortsette sin lyssky virksomhet nærmest uten risiko for å bli avslørt og straffet.

Arbeiderpartiet velger side. Vi er på lag med arbeidsfolk. Vi vil:

 • Øke pendlerfradraget, senke prisen på barnehage og gi lavere skatt til alle som tjener under 750 000.
 • Stoppe privatiseringen, sikre heltidsstillinger og involvere ansatte tettere i utviklingen av offentlige tjenester.
 • Rydde opp i innleieproblemene en gang for alle og kreve hele faste stillinger.
 • Prioritere seriøse bedrifter med egne ansatte, fagarbeidere og lærlinger når det offentlige skal bestille bygg og transport.
 • Doble fagforeningsfradraget, gi mer makt til tillitsvalgte og gjeninnføre kollektiv søksmålsrett.
 • Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen fullt ut for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
 • Skape nye industriarbeidsplasser, norsk industri skal være sentral del av klimaløsningen.
 • Gjennomføre en kompetansereform i hele arbeidslivet hvor alle kan lære på jobb.
 • Sikre et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv med rom for alle.
 • Få tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, og invitere arbeidslivsorganisasjonene inn i skolen.
 • Sikre pensjon fra første krone for alle, øke minstepensjonen og endre reguleringen så pensjonistene ikke taper i år med lønnsvekst.


Prioriteringene til Høyrepartiene er klar, den er for de med mest i samfunnet vårt. Vi i Arbeiderpartiet ønsker en annen retning. Vi vil ha en ny kurs for samfunnet vårt som prioriterer folk flest.