Blått lys for helsevesenet vårt

Mens sykehusene i nord setter kriseberedskap og Forsvaret må mobilisere lufttransport, vokser det fram en lenge varslet krise i helsevesenet vårt.

Tore O. Sandvik (Ap) skriver at det er stor fare for at Høyres ideologiske kamp for å kommersialisere helsepolitikken gjør ubotelig skade og vanskelig lar seg reversere.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Høyres kroniske underfinansiering av sykehusene med årlige ostehøvelkutt kombinert med en voksende mangel på fastleger og en stadig svakere kommuneøkonomi som ikke makter å ta imot stadig sykere pasienter fra sykehus i sparemodus, forsterkes av Høyres invitasjon til private bedrifter for å tjene penger i det markedet de skaper.

Svigersønnen til en av Høyres største sponsorer eier en slik legebedrift, Dr Dropin, med store markedsambisjoner for alle som kan betale for seg etterhvert som tilgangen til fastlegene forsvinner. Men vi ser det på flere områder. Stadig flere helseselskaper får sugerør inn i sykehusenes budsjetter gjennom Høies såkalte frie behandlingsvalg, som i realiteten er etableringen av et enormt marked for å tjene penger i det som en gang var vår felles helsetjeneste.

Samtidig inntar økonomene styrerommene. Samtlige styreledere i de regionale helseforetakene er økonomer. Med unntak av tidligere Sentralbanksjef Gjedrem i Helse Sør-Øst, er dette personer med minimal kompetanse og erfaring fra arbeid med samfunnets samlede behov, slik vi er avhengige av når det gjelder en av samfunnets viktigste trygghetsplattformer.

Styrelederen i Helse Midt-Norge er en økonom som i følge Adresseavisen er bosatt i Nederland, og er en totalt ukjent skikkelse for det samfunnet hun er satt til å lede den betydeligste virksomheten i. Men med erfaringen fra finansavdelingen i Sparebanken kommer sikkert godt med når det skal legges til rette for vekst i helsemarkedet.


. Derfor haster det med en ny regjering og økte bevilgninger til sykehusene.