Elin Agdestein:

Spøkelseshistorie fra Sandvik

I et innlegg i NA 11.desember har fylkesordfører Tore O Sandvik et utfall mot regjeringens helsepolitikk som fremstår som den rene spøkelseshistorien.

FET LOMMEBOK: Jeg har aldri opplevd at Ap tar til orde for å forby verken private helsetilbydere eller privat helseforsikring. Aps modell innebærer derfor at slike tilbud fortsatt vil være til stede, men kun for de med fet lommebok., skriver stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).  Foto: Jostein Aardal

Meninger

Kritikken som fremføres om "kronisk underfinansiering" faller på sin egen urimelighet.

Realiteten er at i 2020 økes rammen til sykehusene med 1 582 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2019. Dermed legges det til rette for å øke pasientbehandlingen med om lag 1,5 prosent i 2020.

På våre sju budsjetter har vi lagt til rette for en samlet aktivitetsvekst på 15,5 prosent. Det er fem prosentpoeng høyere budsjettert vekst enn etter åtte rødgrønne budsjett, som lå på 10,5 prosent.

Det viktigste for Høyre er pasienten. 60 000 færre står i sykehuskø i dag enn da vi tok over etter de rødgrønne i 2013. Pasientene har fått økt valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg slik at de kan velge det tilbudet som passer best for dem. Vi flytter på den måten makt fra systemet og til pasienten. Her kan man jo også velge det stedet med kortest ventetid.

I 2013 var helsekøene for lange og voksende. For mange pasienter ventet unødvendig lenge på behandling uten at det så ut til å bekymre Ap nevneverdig. På grunn av skepsis mot samarbeid med private aktører var vi i ferd med å få en todelt helsetjeneste, hvor bare de med god økonomi kunne kjøpe seg raskere helsehjelp, mens de med dårligere økonomi ble stående i køen.

Fritt behandlingsvalg er viktig fordi det er mange gode private tilbud som ellers kun vil være forbeholdt de med god råd. Det er usosialt og urettferdig.

Jeg har aldri opplevd at Ap tar til orde for å forby verken private helsetilbydere eller privat helseforsikring. Aps modell innebærer derfor at slike tilbud fortsatt vil være til stede, men kun for de med fet lommebok. Vår løsning er at de er der for alle, ved at private aktører kan utføre oppgaver på vegne av det offentlige.

Fritt behandlingsvalg er muligheten du har til å velge akkurat det stedet og den behandleren som passer dine behov, hvor som helst i landet. Tusenvis av pasienter har allerede benyttet seg av retten til fritt behandlingsvalg, og ordningen er en suksess. Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Målene for ordningen er reduserte ventetider, økt valgfrihet for pasientene og stimulering til økt effektivitet i offentlige sykehus

Det er påfallende at Sandvik kritiserer ABE-reformen, all den tid Ap selv bruker hele dette handlingsrommet til egne prioriteringer og disponerer hver eneste krone av reformen for å få budsjettet sitt til å gå opp. Helseforetakene får tilbakeført store deler av ABE-reformen for å legge til rette for investeringer i bygg, utstyr og IKT. Denne tilbakeføringen har funnet sted i hvert eneste budsjett fra 2015 til 2019 og det følges opp i budsjettet for 2020.

Aps resept vil være et tilbakeskritt både for helsetjenestene og for pasientenes valgfrihet.