Tenk om det ble mulig

HOLDE KOSTNADENE NEDE: – Hvis vi skal gi alle muligheten til å være med i fellesskapet rundt idretten vår, må vi holde treningsavgiften nede. Ingen ønsker at økonomi avgjør om barn og unge deltar i idrett, skriver Jarl Espen Sjursen.  Foto: Karl Erik Hovik Aune

Meninger

Tenk om vi kunne gått inn i en ny kommune som ikke forskjellsbehandler. Som tar folkehelse på alvor. Som skroter dyre løsninger som hemmer inkludering uansett inntekt. Det hadde vært bra å få til, ikke sant?

Gjennom tusenvis av dugnadstimer gjør vi i Namsos håndballklubb regionen vår til et bedre og tryggere sted å vokse opp. Vi bygger god folkehelse og gir en trygg og viktig sosial arena for svært mange innbyggere. At denne jobben skal krones med en faktura på flere hundre tusen kroner fra Namsos kommune og forskjellsbehandle ulike idrettsgrener skurrer skikkelig. Håndball krever dessverre en del hallplass, og vi har ingen alternative treningsarenaer å benytte oss av. Gratis utleie av små gymsaler hjelper oss dessverre lite.

Før starten av årets sesong satte vi et hårete mål om å øke antallet spillere med 30 prosent. Målet var å gi flere mulighet til å ta del i denne fantastisk spennende og morsomme idretten og fellesskapet vårt. Dessuten danner det grunnlag for enda bedre sportslige resultater over tid. Vi har faktisk innfridd målet. Til sammen har vi nå langt over 200 spillere som får godt tilbud, både sportslig og sosialt.

Medaljens bakside er at god rekruttering med flere lag gir økt behov for halleie. Det svir langt mer enn hva som døyves gjennom økt treningsavgift. I inneværende sesong må Namsos håndballklubb betale langt over 300.000 kroner i halleie. For barn opp til 13 år alene har vi en utgift på drøye 160.000 kroner. Da har vi kun lagt oss på to treninger i hall per lag, noe som anses som et minimum for i det hele tatt kunne ha noenlunde utvikling og mestringsfølelse i forhold til de lagene vi møter. Om vi skal kunne ta de sportslige stegene som vi ønsker som klubb, trenger vi mer tid enn det vi har i dag.

Hvis vi skal gi ALLE muligheten til å være med i fellesskapet rundt idretten vår, må vi holde treningsavgiften nede. Ingen ønsker at økonomi avgjør om barn og unge deltar i idrett. Dette blir dessverre vanskelig slik situasjonen er nå. Treningsavgiften våre medlemmer betaler er ikke engang tilstrekkelig til å betale hall-leia, langt mindre alle andre utgifter som en idrettsklubb har. Vi kan naturligvis øke treningsavgiften, men frykter da at vi mister de barna og ungene som kanskje i størst grad har behov for slik aktivitet samt det å være en del av et fellesskap.

Namsos kommune valgte i 2014 å øke elevavgiften i kulturskolen. Ifølge Namsos kommunes årsbudsjett 2019 rammet dette i størst grad familier med lavest inntekt. Dette er også tilfelle for den frivillige idretten om kostnadene for å delta i aktiviteten er for høy. Som kommunen selv sier i budsjettet: «Nevnte målgruppe har minst like stort behov for en meningsfylt fritid som andre».

Siden vi favner fra så mange skolekretser og ulike bydeler bruker vi mye tid på inkludering, sosialisering og lagbygging slik at alle av våre medlemmer skal føle seg trygge og verdsatt i klubben og de lagene de tilhører. Selv om vi jobber mye med dette skulle vi gjerne gjort mer av det, samt hatt mer økonomisk spillerom til å gjennomføre slike sosiale handlinger.

Namsos håndballklubb står nok ikke i en særstilling i forhold til andre idrettslag, og det er ikke min intensjon å fremme vår sak på bekostning av andre. Det er nok flere idrettslag som har tilsvarende utfordringer som oss. Jeg håper også at vi i idretten i større grad fremmer vår sak som et felles anliggende. Fysisk aktivitet for barn og unge er en investering i folkehelse og bolyst. Det er godt kjent at barn og unge i dagens samfunn er mer inaktive enn de noensinne har vært, og konsekvensene av inaktivitet er godt kjent. Dessverre viser forskning at inaktive barn også i stor grad blir inaktive voksne. Inaktive voksne er dårlig butikk. Hver krone brukt på fysisk aktivitet blant barn og unge er god samfunnsøkonomi.

Av de tre kommunene som fra 2020 blir nye Namsos kommune, er det kun Namsos som krever halleie for barn og unge. Namdalseid kommune har nylig underskrevet en 10-års avtale med Namdalseid IL om gratis halleie. Fosnes har gratis halleie for alle under 18 år.

Jeg er veldig spent på hva som nå skjer når disse tre kommunene skal gå sammen til en kommune. Vi i den frivillige idretten krysser fingrene. Kanskje er gode erfaringer fra Namdalseid og Fosnes det som skal til for å gi den frivillige idretten i nye Namsos bedre vilkår. Jeg tenker at det er mulig. Jeg håper også politikerne i vårt nye kommunestyre tenker det samme.