Jeg mener det ikke hjelper å bruke tiden på store fine løfter, utdanningsfond og støtte, hvis problemet ligger i statusen til yrket

Meninger


I 2018 Beskrev jeg utfordringene i kokkens hverdag i en Bacheloroppgave ved Norsk Hotellhøgskole.

Siste store undersøkelse som ble gjort rundt utfordringene kokkeyrket sto ovenfor var i 2005 av T. Tidemann & R. Mykletun, den gang mente forskerne at vi var inn i en negativ spiral som kunne ende med færre søkere til kokkeyrket og at noe måtte gjøres. I 2007 syntes ikke Terje Tidemann at bransjen tok de alvorlige signalene på alvor.

Dette valgte jeg å undersøke i min Bacheloroppgave, i 2018 og kunne konkludere med at denne trenden ikke var snudd, vi står ovenfor urovekkende tall på inntak av kokker til utdanningsinstitusjoner i landet Norge.

12.12.2019 så uttaler Fylkesrepresentant i Trøndelag, Henrik Kierulf (Høyre) at flere skoler som tilbyr restaurant- og matfag sliter med søkere til faget.

Nordland har dette ført til at fylket ikke har et eneste tilbud om matfag på de videregående skolene i 2019-2020.

Næringen sliter med å rekruttere faglærte fordi det er for få unge elever som søker seg til RM- fagene.

Nå foreslåes det til fylkesrådmannen at det utarbeider en handlingsplan som kan bidra til en god rekruttering til restaurant- og matfag i Trøndelag.

Dette er noe jeg mener burde komme opp på nasjonalt plan og ikke kun rundt på lokale plan, Nå må vi gjøre noe før det er for sent.

Funnene i både undersøkelsen min og tidligere undersøkelser har klare indikasjoner på at kokkeyrket er inne i negativ utvikling.

Hvor lenge skal vi vente før vi skal gjøre noe?

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner uttalte i februar 2018 til TV2 at fordommer i yrkesfag er noe vi har slitt med i mange år. Norge trenger mange flotte fagarbeidere i fremtiden. Vi har tatt noen politiske grep, og har startet med et yrkesfagløftet. Det skal være like flott å ha et mesterbrev som å ha en mastergrad, vi skal bygge kompetansen i yrkesfag, sa han. Ministeren sa også at koblingen mellom læreren og arbeidslivet må bli mye tettere for å følge opp nye trender, og at dette er en studieretning for fremtiden.

I samme TV-artikkelen uttaler en av kokkelærlingene at han ble frarådet av foreldrene og av sin egen rådgiver ved skolen om å ta utdanningen innen restaurant og matfag.

Jeg mener det ikke hjelper å bruke tiden på store fine løfter, utdanningsfond, og støtte, hvis problemet ligger i statusen til yrket. Når de viktigste i ungdommens oppvekst, foresatte og rådgivere, ikke støtter utdanningsvalget man står overfor, blir det vanskelig å endre tankesettet. Tall fra 2017 viser at restaurant og matfag i Norge var det minst populære av de tradisjonelle yrkesfagene.

Dosent emeritus ved Norsk hotellhøgskole, Helge Jørgensen, mente i 2018 at bransjen har seg selv å takke.

Da mener jeg at bransjen og utdanningsinstitusjoner virkelig bør ta tak i problemet og være med å finne løsninger for å rette opp i dette.