Rakettenes forbannelse

Illustrasjonsfoto  Foto: Colourbox-Tryg Forsikring

Meninger

Vi skriver 1. januar 2020.  Nyttårsaftenen er over for denne gang. Takket være det elendige været ble ikke prøvelsene så ille i går.

Her på Bangsund begynte det å smelle allerede kl. 16.30, og det fortsatte utover kvelden. I NA for 30. desember ble det publisert en artikkel med gode råd til de som har dyr som har angst for raketter og store ladninger som bråker.  Det gjengis uttalelser hvordan man skal forsøke å dempe dyrenes angst. Dyrebeskyttelsen Norge, og lokale veterinærer gir sine gode råd. Til og med selgere av raketter får uttale seg.


Hunder får angstmedisin til nyttår: – Det kommer til å bli nødvendig

– Dyr kan oppleve redsel og dødsangst når rakettene skytes opp, forteller Dyrebeskyttelsen Norge. De ønsker å forby fyrverkeri i privat regi. Helt riktig, mener veterinær.

 

Det er mulig å få utskrevet angstdempende medisin får vi vite.

Vi har hatt hund i ca 20 år. Vi har prøvd det meste for å beskytte vår nære venn mot dette svineriet. Hvert år skriver pressen om de farer som raketter representerer. Årlig blir det registrert et antall personer som får øyeskader. Nyhetene kl. 10  i dag kunne melde om flere branner omkring i landet antent av raketter.

Det er forsøkt å begrense tiden for avfyring av disse sprengladningene uten at det har fått noen virkning. Flere steder i Norge er det innført organisert oppsending ledet av fagfolk.

Spesielt i de store byene har dette hatt god virkning. Det er også truet med store bøter til de som ikke aksepterer lokale bestemmelser, uten at det har hatt noen virkning.

Da de første store smellene kom i gar gikk jeg en tur i nabolaget for å se hvem som brøt bestemmelsene. Det var ikke et menneske å se. Jeg trekker den konkusjon at det er barn som står bak. De tenner på og springer i dekning.  Som kjent er aldersgrensen for kjøp av raketter 18 år.

For ca. to år siden da det foregikk ruteknusing og hærverk på Bangsund. Kjørte politibil gjennom tettbebyggelsen et par ganger. Det hadde god virkning. Politiet ga beskjed om at de som ble utsatt for slikt måtte anmelde det. Det var skolen som fikk de verste skadene den gangen.

Det er mange av oss som må trekke ut av bebyggelsen og finne rolige plasser å oppholde oss for å unngå stress av hunden. Vi er alle kunder av forretninger som i mellomjula fristes til å tjene noen ekstra kroner ved å selge raketter. Jeg oppfordrer folk å handle der det ikke selges raketter. Vi har mange forretninger som tar sine kunder på alvor, og avstår fra denne sesongbetonte virksomhet. Det verste er at den forretningen som etter sigende er kundenes egen butikk gjennom mange år har drevet utsalg av raketter. Jeg tar det som et signal på at de ikke aksepterer den negative kritikk som årlig uttales og skadene som risikeres både på folk og dyr.

Det betyr sikkert svært lite økonomisk at noen få sier sin mening om rakettsalget, men for den enkelte føles det riktig å tilkjennegi sitt syn i denne diskusjonen. Det kan ha mye å si for renomeet for den enkelte forretning.

I gamle dager var det andre måter å markere inngangen til et nytt år på. Da ringte kirkeklokkene, og i Namsos kjørte drosjebilene i kortesjer og tutet. Jeg oppfordrer alle politisk aktive personer til å klage til sine partirepresentanter i lokalt styre og stell. Med god vilje er det mulig å finne en ordning som alle kan godta. Det viktigste for dyreeierne er å få vite når det er tillatt å sende opp raketter, og at det gjøres av kyndige personer. Dette, så vi kan ta de nødvendige forholdsregler.