Bekymret uten grunn?

Historien om beskatning av oppdrett og Senterpartiets krokodilletårer

Jeg leser i avisene at det er stor bekymring rundt mulighetene for ekstrabeskatning av oppdrett og havbruk.

Det er jo hyggelig at Sp begynner å forstå at næringslivet må få tjene penger hvis de skal ha råd til å investere i nytt utstyr og arbeidsplasser, men da bør de heller se på sin egen politikk istedenfor å skyte ubegrunnet i blinde mot andre, skriver Terje Settenøy i Frp.  Foto: Bastian Øien Alstad

Meninger

Dette skjønner jeg veldig godt siden oppdrett og de medfølgende ringvirkningene er en av hovedbærebjelkene, ikke bare i vårt distrikt, men langs hele kysten.

Det investeres mange plasser i nye arbeidsplasser, som igjen fører til levende lokalsamfunn og et attraktivt Distrikts-Norge. Bare i Nærøysund kommune så er det under bygging og planlagt investeringer for 3500 millioner. Moderne arbeidsplasser som skal være med å sikre et trygt og konkurransedyktig arbeidsmarked i årene som kommer, noe som igjen genererer skatteinngang til kommunen slik at man kan levere gode tjenester til innbyggerne.


Oppdretterne rasler med sablene etter skatteforslag

Tilleggsskatt på 40 prosent bekymrer

De lokaleide oppdrettsselskapene på Namdalskysten bidrar hvert år med 340 millioner kroner til fellesskapet. Forslaget om å innføre en ekstraskatt for havbruksnæringa vil rasere verdiskapinga i distriktene, frykter næringa.

 

Jeg tror de fleste skjønner at slike investeringer ikke hadde vært mulig uten at oppdretteren hadde fått lov å legge seg opp kapital i gode tider. Det er årevis med sparing, hard jobb og planlegging som ligger bak dette. Så klart ønsker vi at dette skal fortsette også i årene som kommer!

Det jeg ikke skjønner er hvorfor Senterpartiet påstår å være bekymret for ekstra beskatning? Jeg vil gjerne komme med noen oppklarende fakta.

Det forslaget om grunnrentebeskatning som ligger ute nå er ikke fremmet av regjeringen, men av et ekspertutvalg som ble oppnevnt for å se på eventuelle former for beskatning.
Mens dette utvalget har jobbet har både FrP, Høyre og Venstre vedtatt at vi sier nei til grunnrente på oppdrett.
Ergo er det overhodet ingen grunn til bekymring så lenge dagens regjering har flertall.

Så kommer det som gjør at jeg undres over. At Senterpartiets gruppeleder i Trøndelag, Steinar Aspli står og tordner over hvor distriktsfiendtlig dette forslaget er og påstår at dette er regjeringens ønske.

Hele grunnen til at utvalget
som skulle vurdere en eventuell beskatning ble satt ned er at Senterpartiet og Sv fikk med seg resten av opposisjonen (da også KrF) på et forslag om å innføre en produksjonsavgift fra 01.01.2019. Altså en avgift på hver produserte kilo med laks, uavhengig av om oppdretterne tjener penger eller ikke, Våre lokale oppdrettere kunne altså ha havnet i en situasjon der de gikk med underskudd og fremdeles måtte betalt skatt.
Dermed inngikk regjeringen et kompromiss der de sa seg villige til å utrede skatteformer istedenfor at dette ble innført. Det som har skjedd siden den gangen er et vi har fått en flertallsregjering som kan stoppe disse forslagene fra en skattekåt venstreside uten å inngå kompromisser.

Det er jo hyggelig at Senterpartiet også begynner å forstå at næringslivet må få tjene penger hvis de skal ha råd til å investere i nytt utstyr og arbeidsplasser, men da bør de heller se på sin egen politikk istedenfor å skyte ubegrunnet i blinde mot andre.

Så vil jeg gjerne oppfordre Senterpartiets fylkestingsgruppe til å besøke noen av våre lokale oppdrettere og høre om de utfordringene de har. Da kan det jo hende at de forstår at det Senterpartiet legger opp til i sitt alternative statsbudsjett, med kutt både i bevilgningene til Nye veier As og kutt i tilskudd til næringsviktige fylkesveger heller ikke er særlig gunstig for verdiskapning i distriktene.
Jeg skjønner heller ikke hvorfor det er så viktig for Sp å øke formuesskatten med 2.4 milliarder i sitt alternative statsbudsjett. Hvorfor er det så viktig for Sp å gi skatterabatt til utenlandske eiere av norske bedrifter, mens norske eiere får en ekstraskatt i form av formuesskatten? For oss er det viktig å sikre norsk eierskap til norske interesser og norske bedrifter. Det er slik patriotkapital vi trenger i by og bygd!

Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal heller ikke glemme havbruksfondet som dagens regjering har innført som har ført til at kommunene i Ytre-Namdalen har fått nesten 200 millioner kroner de siste tre årene. Det virker som de glemmer blant annet dette når de konsekvent lyger og kaller dagens regjering distriktsfiendtlig.

Man må heller ikke glemme at bedriftsbeskatninga har gått ned fra 28 til 22 prosent under dagens regjering. Det utgjør en lettelse på nesten 7 mrd. kr som bedriftene nå kan bruke til reinvesteringer

Er man opptatt av levende distrikter og verdiskapning i hele landet så er det faktisk dagens regjering som tar dette på alvor, ikke Senterpartiet sine kappesnuende disipler.