Om voldshendelser på sykehjem

God bemanning gir trygg alderdom

Trygghet er selve fundamentet i livet til både eldre, pårørende og ansatte i eldreomsorgen.

Trygghet og trivsel er utgangspunktet for en god eldreomsorg. Men da må det være nok folk på jobb, de må ha tid til å gjøre jobben og kommunene må ha økonomi til å ansette, skriver stortingsrepresentant, Ingvild Kjerkol (Ap) 

Meninger

En rekke artikler den siste tiden har rettet søkelyset mot en rekke hendelser knyttet til vold, trusler og utagering mellom beboere på sykehjem, eller mot ansatte.Dette skaper åpenbart utrygghet. For de eldre som har hverdagen sin på sykehjemmet, for bekymrede pårørende og for de ansatte som jobber med å gi best mulig pleie og omsorg.

Det viktigste tiltaket for å gi eldre på norske sykehjem en tryggere og bedre hverdag, er at det er nok folk til å hjelpe, behandle og gi omsorg. Det er derfor det å øke grunnbemanningen i sykehjemmene er så viktig for Arbeiderpartiet. Vi foreslår nå en opptrappingsplan som sørger for at det blir øremerket midler til bemanning på sykehjem. Det er bra for de eldre, som får flere flinke folk rundt seg. Og det er bra for de ansatte, som får en arbeidsdag med mindre press og krav om å løpe fortere.

Det gjelder for eldre på samme måte som for alle oss andre: Vi skal ikke bare overleve, vi skal leve også. Derfor foreslår vi å styrke aktivitetstilbudet gjennom kulturelle og sosiale aktiviteter. Det gir mer trivsel og bedre helse.

Vi foreslår også å styrke tilskuddsordningen til dagaktivitetsplasser for eldre med demens. Kommunenes økonomi er under press, og når regjeringen avvikler den gamle ordningen med et spleiselag mellom kommune og stat, er dette et tilbud som kan bli skadelidende. I vårt budsjett setter vi av 400 millioner kroner til formålet.

Trygghet og trivsel er utgangspunktet for en god eldreomsorg. Men da må det være nok folk på jobb, de må ha tid til å gjøre jobben og kommunene må ha økonomi til å ansette. Der svikter regjeringen. Det har ikke Arbeiderpartiet tenkt å gjøre.